Jakie rozwiązania przewiduje nowa ustawa o podatku akcyzowym?

Do projektu ustawy o podatku akcyzowym przyjętym przez rząd wprowadzono obniżoną stawkę akcyzy na biokomponenty oraz zerową stawkę na biogaz, biowodór i wodór, a także na wyroby energetyczne wykorzystywane w przemyśle chemicznym. Zerowa stawka akcyzy będzie obowiązywać, do końca października 2013 r., na gaz ziemny do celów napędowych (CNG). Jednocześnie podwyższeniu ulegnie akcyza na wyroby tytoniowe.
Podatkiem akcyzowym objęto gaz przeznaczony do celów opałowych oraz węgiel i koks. Przewidziano ponadto zwolnienie z akcyzy gazu przeznaczonego do celów opałowych – do końca października 2013 r. oraz węgla i koksu – do 1 stycznia 2012 r. zgodnie z okresem przejściowym dla Polski.
Projektowane przepisy zakładają ponadto, że nie będzie obowiązku produkcji w składzie podatkowym:
• win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych - mniej niż 1000 hl w ciągu roku kalendarzowego,
• piwa, wina i napojów fermentowanych domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży,
• alkoholu etylowego produkowanego przez gorzelnie, prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich innych gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu – mniej niż 10 hl w ciągu roku kalendarzowego,
• wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy,
• energii elektrycznej.
Projekt ustawy o podatku akcyzowym trafi teraz pod obrady Sejmu.


KPP: projekt ustawy o podatku akcyzowym – spóźniony

Tymczasem Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP) jest zdania, że projekt ustawy o podatku akcyzowym, przyjęty we wtorek przez rząd, jest „mocno spóźniony".
KPP podkreśla, że rządowe prace nad projektem miały się zakończyć do końca marca br. Zdaniem Konfederacji, opóźnienie w pracach nad projektem wpłynęło negatywnie na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Nie mając pewności co do przyszłego kształtu uregulowań w obszarze podatku akcyzowego, firmy nie mogą prowadzić właściwego planowania gospodarczego, szczególnie w jęciu długookresowym.
W opinii KPP, ustawa jest szczególnie ważna dla branży tytoniowej. Duże znaczenie ma tu kwestia konstrukcji stawki akcyzy na wyroby tytoniowe. Proponowana w projekcie stawka akcyzy na papierosy wynosi 138,50 zł za każde 1 000 sztuk oraz 31,41 proc. maksymalnej ceny detalicznej.
„Proponowaliśmy już wcześniej przyjęcie stawki procentowej na poziomie około 27 proc. Byłoby to rozwiązanie kompromisowe pomiędzy interesem państwa a stanowiskiem branży tytoniowej" - powiedział ekspert KPP Adam Ambrozik. Dodał, że większość firm tytoniowych jest w stanie zaakceptować kompromis między 25 a 35 proc. Członkowie Konfederacji ocenili, że takie rozwiązanie pozwoliłoby także na osiągnięcie pozytywnych efektów przewidywanych w przypadku wprowadzenia 25-proc. podatku.
KPP uważa, że wprowadzenie stawki 31,41 proc. nie zachęci do obniżania cen w takim stopniu, jak 27 proc. Nie zwiększy też przewidywalności i stabilności wpływów budżetowych. Ponadto stawka ta nie ułatwi Polsce w przyszłości dalszej harmonizacji opodatkowania; może również powodować rozrost szarej strefy.
„Stawki procentowe akcyzy na papierosy, w Czechach, Niemczech, czy też na Słowacji są nie wyższe niż 28 proc., a poziom VAT - u niższy niż w Polsce" - wskazała KPP.
"Ostateczna konstrukcja podatku akcyzowego musi zapewniać wypełnienie zobowiązań związanych z udziałem akcyzy w cenie papierosów wynikających z prawa wspólnotowego. Jeżeli tego nie zrobimy, w skrajnym przypadku mogą zostać nawet na nas nałożone wysokie kary finansowe" – podkreślają eksperci z KPP.