Plan organizacji ruchu w związku z realizacją budowy

Budownictwo

Jeżeli w toku realizacji zamierzenia inwestycyjnego zaistnieje konieczność zajęcia pasa drogowego, a w ramach tego prowadzenia czynności powodujących ograniczenie widoczności na drodze bądź też...

21.07.2008

Cargill Inc. v. Rzeczpospolita Polska

Trybunał arbitrażowy w Paryżu oddalił większość roszczeń amerykańskiej firmy Cargill wobec Polski, ograniczając odszkodowanie z wnioskowanych 152 mln dolarów do 16,3 mln dolarów.

18.07.2008

Cargill Inc. v. Rzeczpospolita Polska

Trybunał arbitrażowy w Paryżu oddalił większość roszczeń amerykańskiej firmy Cargill wobec Polski, ograniczając odszkodowanie z wnioskowanych 152 mln dolarów do 16,3 mln dolarów.

18.07.2008

Lekarze weterynarii - wykonywanie zawodu

Wykonywanie obowiązków lekarza weterynarii jest w Polsce poddane regulacjom kilku ustaw. Przede wszystkim należy odróżnić działania lekarza weterynarii powszechnego dostępu (leczenie zwierząt...

18.07.2008

Polskie więzienia dla Polaków

Dzięki wyrokowi Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości uda się prawdopodobnie uniknąć poważnego polsko - niemieckiego konfliktu. Unijny sąd rozstrzygnął, gdzie ma odbywać karę Szymon Kozłowski.

18.07.2008