Do zadań Prezesa Urzędu należy m.in. popularyzacja zagadnień związanych z ochroną konkurencji. Chcąc zachęcić młodych ludzi do zainteresowania się tą tematyką Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa - ELSA Polska oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych - AIESEC Polska, organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji. Partnerem medialnym przedsięwzięcia jest "Gazeta Prawna".

Do konkursu można zgłaszać prace obronione co najmniej na ocenę dobrą, w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin nadsyłania prac. Laureata wyłoni Komisja Konkursowa, w skład której wejdą autorytety w dziedzinie prawa i ekonomii. Jury oceniać będzie jakość merytoryczną pracy, jej formę i nowatorskie ujęcie zagadnienia. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. zł brutto.

Prace należy przesyłać do 30 października br., na adres: UOKiK, Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej, 00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1 (z dopiskiem "Konkurs na pracę magisterską"). Zgłoszenie musi zawierać: wypełniony formularz, jeden egzemplarz pracy magisterskiej w miękkiej oprawie oraz jeden egzemplarz na nośniku elektronicznym (w programie Word), a także streszczenie pracy, nieprzekraczające objętości jednej strony formatu A4. Należy także dołączyć zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające ocenę uzyskaną z pracy oraz informację, kiedy została ona obroniona. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.

Oficjalne źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.