Kształcenie prawnika jest tanie

Szkolnictwo wyższe

Wykształcenie prawnika kosztuje tyle samo, co wykształcenie językoznawcy i taniej niż absolwenta nauk politycznych oraz nauk o sztuce. Najdroższymi studiami są natomiast studia medyczne i weterynaryjne.

28.11.2018

Eksperci Batorego: Zmiany w SN to jeszcze nie przywrócenie praworządności

Wymiar sprawiedliwości

Wycofanie się ustawodawcy z części niekonstytucyjnych zmian w Sądzie Najwyższym, w tym w szczególności z pozbawienia wbrew zasadzie nieusuwalności części sędziów Sądu Najwyższego ich stanowisk, bynajmniej nie oznacza przywrócenia stanu praworządności w Polsce - oceniają eksperci Fundacji Batorego.

28.11.2018

Resort rolnictwa łagodzi przepisy o obrocie ziemią rolną

Prawo cywilne Budownictwo

Działki rolne o powierzchni do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba nie będąca rolnikiem. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

28.11.2018

UOKiK: Windykator nie może naciskać przez rodzinę i sąsiadów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Zmuszanie konsumentów do zapłaty długu poprzez wywieranie na nich nacisku, który stanowi niedozwoloną agresywną praktykę rynkową, narusza prawo - stwierdził UOKiK. A jako przykład takich praktyk podaje m.in. odwiedzanie dłużników w domu oraz informowanie o tym ich rodziny i sąsiadów.

28.11.2018

Przy podatkach firmy chętnie korzystają z technologii

Rachunkowość

Najnowsze technologie są coraz istotniejszym czynnikiem zmian w obszarze podatków. Aż 91 proc. firm spodziewa się, że nowe rozwiązania pomogą w rozliczeniach z fiskusem. Zdaniem 87 proc. badanych przyczynią się do zmniejszenia liczby błędów. Są jednak zbyt drogie. Potwierdza to najnowszy raport KPMG.

28.11.2018

SMS powiadomi o zwolnieniu lekarskim pracownika

Prawo pracy

Od 1 grudnia i pracodawca, i pracownik będą mogli otrzymywać powiadomienia na telefon o wystawieniu zwolnienia lekarskiego i jego długości. Każdy, kto ma swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, może bezpłatnie uruchomić taką usługę.

28.11.2018

Ilu ratowników medycznych dostanie 1600 zł podwyżki?

Opieka zdrowotna

Ratownicy medyczni otrzymają dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz 800 zł miesięcznie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, który zakłada przekazanie przez lecznice do NFZ danych o tym, ilu ratowników medycznych, pielęgniarek systemu ratownictwa i dyspozytorów medycznych kwalifikuje się do takich podwyżek.

28.11.2018

KE nie wycofa skargi przeciwko Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie kończy sprawy i Komisja Europejska nie wycofa skargi przeciwko Polsce z Trybunału Sprawiedliwości - poinformowała unijna komisarz sprawiedliwości Wiera Jourova.

28.11.2018

Ukraińcy oczekują więcej, nie biorą już każdej pracy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne HR

Coraz więcej firm uruchamia infolinie obsługiwane w języku ukraińskim, banki oferują konta z preferencyjnymi cenami przekazów na Ukrainę, a w kinie trzeba dokładnie przeczytać opis filmu, bo można się natknąć na ukraiński dubbing - już nie tylko pracodawcy ścigają się o pracowników zza wschodniej granicy. Czy planowane otwarcie niemieckiego rynku wyciągnie cudzoziemców z Polski?

28.11.2018

RPO: Cele powyżej 10 osób niehumanitarne

Wymiar sprawiedliwości

Umieszczanie skazanych w wieloosobowych celach zwiększa napięcie i stres - a to prowadzi do sytuacji konfliktowych, znęcania się fizycznego i psychicznego - podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich. Apeluje do dyrektora Służby Więziennej o zlikwidowanie cel większych niż dziesięcioosobowe. Najgorsza sytuacja jest w areszcie śledczym w Białymstoku.

28.11.2018

Sędziowie nie chcą współpracować z KRS. Rada zajmie stanowisko

Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa na najbliższym grudniowym posiedzeniu ma zająć stanowisko w związku z uchwałami zgromadzeń sędziów, którzy odmawiają opiniowania kandydatów do sądów. Zaskoczenia jednak raczej nie będzie, ponieważ zgodnie z obecnymi przepisami taka opinia nie jest potrzebna do decyzji KRS o wskazaniu kandydata do powołania przez prezydenta.

28.11.2018

Szykuje się sąd nad kredytami frankowymi

Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe

Warszawski Sąd Okręgowy pyta o sprawy frankowe nie tylko Trybunał Sprawiedliwości UE, ale także Sąd Najwyższy. W tym stołecznym sądzie już co piąta wpływająca sprawa dotyczy kredytów frankowych. Sąd Najwyższy wywołał chaos orzeczniczy w sprawach frankowych, więc teraz powinien pilnie zabrać głos, by ujednolicić orzecznictwo - wskazują prawnicy. Tym bardziej, że stanowisko rządu przekazane do Luksemburga jest korzystne dla konsumentów.

28.11.2018

Sądy zalegają z wypłatami dla tłumaczy przysięgłych

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdza, że niewypłacanie należności za pracę niezwłocznie jest sprzeczne z prawem. Tymczasem księgowe w sądach każą tłumaczom czekać na wypłatę w kolejce, choć praca wykonana jest terminowo. Tłumacze upominają się też o podwyżkę stawek.

28.11.2018

Prasa samorządowa nie powinna konkurować z niezależnymi gazetami

Samorząd terytorialny

Helsińska Fundacja Praw Człowieka popiera projekt przewidujący bezpośredni zakaz wydawania gazet przez samorządy. Dla gmin to tuba propagandowa, dla prywatnej prasy - nieuczciwa konkurencja. Zdaniem zwolenników zmian pieniądze podatników nie powinny być wydawane na promowanie lokalnych włodarzy.

28.11.2018

MZ: Coraz większa dostępność terapii onkologicznych

Opieka zdrowotna

Systematyczne zwiększa się dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych terapii dla pacjentów onkologicznych i hematoonkologicznych, pozwalających na leczenie zgodnie z najlepszymi standardami medycznymi - zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

27.11.2018

Więcej kompetencji dla premiera w zarządzaniu państwowymi spółkami

Spółki

Dodatkowe uprawnienia nadzorcze i większa swoboda w dysponowaniu majątkiem dla premiera oraz rozszerzona lista spółek, w których akcje Skarbu Państwa nie podlegają zbyciu - to niektóre z proponowanych przez rząd zmian w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym. Obniżone mają być też wymagania wobec kandydatów na członków rad nadzorczych takich firm.

27.11.2018

ZNP: Podwyżki nie mogą być finansowane ze zlikwidowanych świadczeń

Kadry w oświacie

Tegoroczne podwyżki dla nauczycieli zostały w pewnej części sfinansowane przez samych nauczycieli z pieniędzy, które im zabrano - uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego. Podkreśla, że wynagrodzenia pedagogów muszą wzrosnąć co najmniej o 1000 zł i nie może się to wiązać z likwidacją kolejnych dodatków.

27.11.2018