Prof. Gersdorf nie będzie kandydować na kolejną kadencję

Wymiar sprawiedliwości

Przyczyną jest to, że ze względu na wiek dotychczasowa prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf, nie mogłaby dokończyć kolejnej kadencji - wyjaśniał sędzia Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego.

17.12.2019

23 grudnia SN wyda uchwałę w sprawie ważności wyborów

Samorząd terytorialny

Zgodnie z przepisami kwestie ważność wyborów do Sejmu i Senatu z 13 października br. oceni Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Do tej pory wpłynęło 278 protestów wyborczych - 10 zostało uznanych za zasadne, lecz stwierdzono, że nieprawidłowości nie miały wpływu na wynik.

17.12.2019

Marcin Warchoł rządowym pełnomocnikiem od praw człowieka

Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna

Dr hab. Marcin Warchoł został we wtorek powołany na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw praw człowieka. Ponieważ jest posłem na Sejm jednocześnie został nominowany na funkcję sekretarza stanu w resorcie sprawiedliwości.

17.12.2019

Senatorowie w środę zdecydują o losach Funduszu Solidarnościowego

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy

We wtorek Senat przeprowadził dyskusję nad ustawą umożliwiającą finansowanie trzynastych emerytur i rent socjalnych z Funduszu Solidarnościowego. Do tej pory ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych mogły być finansowane jedynie działania na rzecz niepełnosprawnych. Głosowanie ma odbyć się w środę.

17.12.2019

Spoza Unii łatwo można przywieźć tylko pięć rodzajów owoców

Domowe finanse Podatki międzynarodowe

Po grudniowej zmianie przepisów podróżni mogą wwozić na teren Unii Europejskiej z innych krajów tylko pięć rodzajów owoców. Są to ananasy, kokosy, duriany, banany i daktyle. Inne rośliny przywożone do UE muszą posiadać specjalne świadectwo fitosanitarne.

17.12.2019

Debata: Wyrok TSUE ułatwia stosowanie konstytucji dla oceny niezależności sądów

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE nie stwierdził wprawdzie wprost, czy KRS i Izba Dyscyplinarna SN są niezależnymi organami, ale pozwala on i ułatwia stosowanie wprost przepisów polskiej konstytucji określających, czym jest sąd. A ma być niezależny, a sędziowie niezawiśli - taka ocena dominowała podczas debaty zorganizowanej we wtorek przez redakcję Europejskiego Przeglądu Sądowego.

17.12.2019

Radcy prawni w obronie sędziów - niezawisłość zapisana w Konstytucji

Wymiar sprawiedliwości

Niezależność sądów i niezawisłość sędziów stanowi istotę demokratycznego państwa prawnego. Każdy z radców prawnych – powinien stanąć w obronie tych zasad – bez względu na wyznawany światopogląd, system wartości i przekonania, zgodnie ze swoim sumieniem i zasadami etyki radcowskiej - brzmi stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

17.12.2019

Niespełna 40 proc. uprawnionych przystąpiło do PPK

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy PPK

1,128 mln pracowników spośród 2,9 mln pracujących w dużych firmach zatrudniających co najmniej 250 pracowników, przystąpiło do PPK. Dodatkowe 144 tys. osób przystąpiło do PPE. W sumie z PPE i PPK zaczęło korzystać prawie 1,3 mln osób. Poziom zaś partycypacji w dużych przedsiębiorstwach wyniósł 39 proc.

17.12.2019

Rząd obiecuje powrót do prac nad przepisami o opiece farmaceutycznej

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Farmacja

Farmaceuci, na wzór swych kolegów po fachu z innych państw, chcą mieć prawo do kontrolowania terapii jaką przyjmuje pacjent i ewentualnego jej korygowania. Z niecierpliwością oczekują na przepisy, które wprowadzą opiekę farmaceutyczną, ale na razie przygotowany jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu projekt utknął w zamrażarce rządowej.

17.12.2019

Będą zmiany w prawie geodezyjnym

Budownictwo

Rada Ministrów przyjęła we wtorek 17 grudnia br. projekt ustawy zmieniający prawo geodezyjne i kartograficzne, który ma sprawić, że informacje w ewidencji gruntów mają być aktualizowane z urzędu, a dane w Geoportalu łatwiej dostępne.

17.12.2019

Rząd ponownie przyjął nowelę prawa budowlanego

Budownictwo

Rząd już drugi raz w ciągu dwóch miesięcy przyjmuje nowelizację prawa budowlanego. Wszystko wskazuje jednak, że projekt, którym rada miniztrów zajmowała się we wtorek jest tożsamy z tym przyjętym w listopadzie 2019 roku.

17.12.2019

ZNP: To szkoła ma zadbać o materiały do pracy z uczniami

Kadry w oświacie

Związek Nauczycielstwa Polskiego kontynuuje akcję informacyjną dotyczącą obowiązków nauczycieli, które wynikają z przepisów oświatowych. Tym razem przypomina, że pedagodzy nie mają obowiązku zapewniać uczniom materiałów, takich jak papier do xero. Ma to robić organ prowadzący.

17.12.2019

Sejm w tym tygodniu zajmie się projektem o dyscyplinarkach sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Już na najbliższym posiedzeniu, zaplanowanym na czwartek i piątek (19-20 grudnia), w Sejmie ma odbyć się głosowanie nad projektem ustawy, który przewiduje wprowadzenie zaostrzonej odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, szczególnie z kwestionowanie statusu sędziów powołanych przy udziale nowej KRS.

17.12.2019

Już obowiązuje rozporządzenie o monitoringu składowisk odpadów

Środowisko

Monitoringiem musi być objęte każde miejsce składowania odpadów. Kamery muszą rejestrować co się dzieje w zasięgu 5 metrów od miejsca składowania odpadów. Tak wynika z wchodzących dziś w życie przepisów. Zmiany miały obowiązywać od 19 lutego br., ale pierwsza jego wersja miała wady i konieczna była z miana w ustawie.

17.12.2019

Urząd zaatakowany przez cyberprzestępców, wójtowi grozi kara

Samorząd terytorialny Nowe technologie RODO

Prezes UODO może wydać adresowaną do wójta gminy decyzję o zastosowaniu środków naprawczych w związku z niewłaściwym zabezpieczeniem strony internetowej urzędu, która padła ofiarą cyberataku. Jeśli środkom tym towarzyszyć będzie administracyjna kara pieniężna, zapłaci ją gmina jako osoba prawna. Ostatecznie konsekwencje może ponieść też konkretny pracownik.

17.12.2019

Prokuratorzy również zaniepokojeni projektem PiS

Wymiar sprawiedliwości

Próbuje się zakneblować usta nie tylko sędziom, ale i prokuratorom - tak o projekcie złożonym w Sejmie przez PiS mówią nieoficjalnie prokuratorzy. Jak ustaliło Prawo.pl Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury przyjęła w tej sprawie negatywne stanowisko. W jej ocenie propozycja narusza podstawowe prawa i wolności.

17.12.2019

NSA: Ustalenie okresu służby na rzecz totalitarnego państwa to za mało, by obniżyć świadczenie

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejnych kilkanaście wyroków ze skarg byłych funkcjonariuszy, którym minister spraw wewnętrznych i administracji obniżył świadczenia na podstawie ustawy dezubekizacyjnej. W zależności od sprawy NSA albo oddalał skargę kasacyjną ministra, albo uchylał wyrok sądu I instancji i zaskarżoną decyzję. To otwiera im drogę do ubiegania się o podwyższenie emerytury.

17.12.2019

Resort klimatu połowicznie odciąża elektroniczny rejestr odpadów

Środowisko Odpady Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Ministerstwo Klimatu częściowo uległo naciskom rzecznika małych i średnich przedsiębiorców i łagodzi przepisy dotyczące obowiązku ewidencji odpadów. Zdaniem Adama Abramowicza jednak to nie wystarczy, by zapobiec chaosowi w nowym roku. Resort nadal bowiem nie chce pójść na rękę branży odpadowej, która od 1 stycznia będzie musiała korzystać z elektronicznej bazy o odpadach.

17.12.2019

SN: Izba Karna jeszcze raz zbada sprawy orzeczone w Izbie Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W Izbie Karnej Sądu Najwyższego zostały zarejestrowane dwa wnioski o wznowienie postępowania, w sprawie orzeczeń zapadłych w nowej Izbie Dyscyplinarnej. Wnioski złożyli radca prawny i adwokat, kwestionujący prawidłowość powołania osób do tej Izby oraz legalność Krajowej Rady Sądownictwa. Do Izby Karnej, a nie Dyscyplinarnej wpłynęły też kasacje.

17.12.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski