Wydawanie i sprostowanie świadectwa pracy

HR

Obowiązek sporządzenia i wydania świadectwa pracy wynika bezpośrednio z art. 97 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Zobowiązanym...

18.02.2009

Nowa ustawa o podatku akcyzowym

1 marca 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11). Ustawa reguluje opodatkowanie wyrobw podatkiem akcyzowym (akcyzą) oraz określa...

18.02.2009

TK: przepisy dyscyplinarne zgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą jawności postępowania dyscyplinarnego wobec adwokata. Trybunał uznał kwestionowane przepisy za zgodne z konstytucją....

18.02.2009

Nie będzie "szarej strefy" w Internecie?

Większa skuteczność kontroli skarbowej i ograniczenie rozmiarów szarej strefy, dotyczącej zwłaszcza internetu. Nowe uprawnienia organów kontroli skarbowej, głównie w dostępie do informacji...

18.02.2009

Wzrasta wartość zagrożonych kredytów hipotecznych

Wzrasta wartość zagrożonych kredytw hipotecznych, czyli takich ktre nie są spłacane co najmniej od czterech miesięcy - poinformował rzecznik prasowy Krajowego Rejestru Długw Andrzej Kulik. Tymczasem...

17.02.2009

Konsultanci o fuzjach i "private equity"

Rynek fuzji i przejęć znacząco osłabnie porównując do lat ubiegłych, co jest związane z utratą płynności przez rynek bankowy oraz spowolnieniem gospodarczym. Przyczynę upatruje się głównie w dużej...

17.02.2009

Zmiany kompetencyjne w administracji publicznej

Samorząd terytorialny

Na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw czeka ustawa wprowadzająca wiele zmian w obowiązujących przepisach. Jej celem jest przeniesienie niektrych kompetencji pomiędzy organami...

17.02.2009

Studenci UJ negocjowali najlepiej

Studenci prawa UJ zajęli trzecie miejsce na międzynarodowych zawodach negocjacyjnych, organizowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową....

17.02.2009

Studenci UJ negocjowali najlepiej

Studenci prawa UJ zajęli trzecie miejsce na międzynarodowych zawodach negocjacyjnych, organizowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową....

17.02.2009

Konsultanci o fuzjach i "private equity"

Rynek fuzji i przejęć znacząco osłabnie porównując do lat ubiegłych, co jest związane z utratą płynności przez rynek bankowy oraz spowolnieniem gospodarczym. Przyczynę upatruje się głównie w dużej...

17.02.2009

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego

Budownictwo

Kolejnym etapem postępowania o udzielenie zamwienia publicznego, ktry następuje po wyborze najkorzystniejszej oferty, a za razem stanowi cel postępowania, jest zawarcie umowy z wykonawcą, ktry złożył...

16.02.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski