Senat doprecyzował tworzenie gminnych rad seniorów

Samorząd terytorialny

Senat w czwartkowym głosowaniu wprowadził trzy poprawki do ustawy o samorządzie gminnym, która tworzy podstawy prawne dla funkcjonowania rad seniorów. Poprawki mają charakter doprecyzowujący.

03.10.2013

W Indonezji szef TK aresztowany za korupcję

Prawnicy

Prezes Trybunału Konstytucyjnego, najwyższej instancji sądowej w Indonezji, został aresztowany w związku z oskarżeniem o korupcję - poinformował w czwartek rzecznik indonezyjskiej komisji ds. walki z...

03.10.2013

Ustawa zmieniająca kategorie dróg bez poprawek Senatu

Samorząd terytorialny

Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy o drogach publicznych. W efekcie dawne drogi krajowe zastępowane przez drogi ekspresowe czy obwodnice nie będą otrzymywać jak dotychczas kategorii...

03.10.2013

Możliwe polskie śledztwo ws. PRISM

Prokurator generalny Andrzej Seremet nie wykluczył, że będzie polskie śledztwo ws. PRISM, czyli inwigilacji przez amerykańskie służby specjalne danych, jakie użytkownicy internetu powierzali...

03.10.2013

UOKiK wymusza zmiany umów na dostawę gazu

Prawo do rozwiązania umowy, czy wstrzymania dostaw gazu z innych przyczyn niż wynikające z przepisów to najczęstsze praktyki sprzedawców gazu. Pod naciskiem UOKiK firmy te zmieniają umowy....

03.10.2013

Do wręczenia wypowiedzenia wystarczą świadkowie

Zatrudniam lekarza internistę. We wrześniu 2003 r. skończyła się umowa cywilnoprawna, o czym zupełnie zapomniałem, a lekarz nie zgłosił się po nową. Obecnie moja współpraca z tym lekarzem układa się...

03.10.2013

Polscy prokuratorzy wybierają się na Dominikanę

Prokuratura zrobi wszystko, aby uzyskać materiał solidny i rzetelny, którego nie da się zakwestionować przed sądem - oświadczył prokurator generalny Andrzej Seremet, pytany o śledztwo ws. podejrzenia...

03.10.2013

Dialog techniczny jako pomoc w przygotowaniu postępowania

Zamówienia publiczne

Dialog techniczny ma ułatwić zamawiającym przygotowanie procedury zakupowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a w szczególności sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia....

03.10.2013