Funkcjonariusze Służby Więziennej pojadą na misję - jest projekt MS

Wymiar sprawiedliwości

Resort sprawiedliwości chce by funkcjonariusze Służby Więziennej, podobnie jak inne służby mundurowe, mogli być oddelegowywani poza granice kraju by brać udział w misjach pokojowych, akcjach zapobiegania aktom terroru, ratowniczym a także szkoleniom i ćwiczeniom. Projekt trafił właśnie do opiniowania.

06.12.2018

Ustępujący RPD pisze o potrzebach polskich dzieci do premiera

Prawo rodzinne

Realizacja prawa do nauki, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej, wsparcie samotnych rodziców i opracowanie nowego kodeksu rodzinnego - to w ocenie ustępującego Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, najważniejsze wyzwania w zakresie ochrony praw dzieci stojące m.in. przed jego następcą.

06.12.2018

System kontrolny NFZ wypatrzy zagrożonych zawałami i udarami

Opieka zdrowotna

Narodowy Fundusz Zdrowia analizuje dane o realizacji świadczeń spływające z lecznic, by wychwycić nieprawidłowości i nadużycia i na tej podstawie zleca już kontrole. Ale przegląda też historie leczenia pacjentów pod kątem zagrożenia wystąpienia u nich udaru i zawału.

06.12.2018

Raport o stanie samorządu wzmocni kontrolę nad wójtem

Samorząd terytorialny

Nowy obowiązek samorządów może „odpolitycznić” toczące się w radach i sejmikach dyskusje nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. Jednak zdaniem samorządowców konieczność przygotowania raportu o stanie gminy może być zadaniem pracochłonnym.

06.12.2018

Yamaha podejrzana o zmowy cenowe

Rynek i konsument

Yamaha Music Europe w niedozwolony sposób ustalała ceny sprzedaży sprzętu muzycznego ze sprzedawcami internetowymi - uważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I prowadzi postępowanie w tej sprawie.

05.12.2018

TK: w styczniu wyrok w sprawie noweli o IPN

Wymiar sprawiedliwości

Ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w trybie kontroli zastępczej. Zawnioskował do Trybunału o zbadanie zgodności z konstytucję trzech zapisów, jeden z nich wprowadzający kary grzywny i więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi i państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej, został już uchylony. TK ma zbadać jeszcze kwestie "ukraińskich nacjonalistów".

05.12.2018

MS: asesorzy poprawiają sytuację w sądach

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości ocenia, że po przywróceniu instytucji asesora sądowego w sądach są "świetnie wykształcone nowe kadry". - Jeszcze nie w takim wymiarze, w jakim byśmy chcieli, ale jest już zbudowany system, który będziemy wypełniać kadrami

05.12.2018

Dodatkowe pieniądze na skracanie kolejek do specjalistów i operacje zaćmy

Finansowanie zdrowia

O 1,8 mld zł ma zwiększyć się fundusz zapasowy NFZ. Pieniądze mają być przeznaczone m.in.: na skrócenie kolejek do specjalistów oraz na operacje zaćmy i wszczepienie endoprotez. Fundusz jeszcze w tym roku otrzyma także dotację z budżetu na sfinansowanie świadczeń dla m.in. osobom nieubezpieczonych w wysokości ok. 320 mln zł.

05.12.2018

Ministerstwo Sprawiedliwości chwali się przyspieszeniem, którego nie ma

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzana przez Ministerstwo Sprawiedliwości reforma sądownictwa już doprowadziła do skrócenia postępowań w najważniejszych dla Polaków sprawach - twierdzi resort. Tymczasem ze statystyk zbieranych przez MS wynika, że jest przeciwnie. W 2015 r. proces w sądzie rejonowym trwał średnio cztery miesiące, a w 2017 r. - 5,4 miesiąca.

05.12.2018

Pilotaż sieci onkologicznej od stycznia 

Opieka zdrowotna

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podał, że rozporządzenie dające podstawę do uruchomienia pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej w dwóch województwach jest już gotowe. Podał, że chce je podpisać w przyszłym tygodniu, a pilotaż ma ruszyć w styczniu, czyli o miesiąc później niż zakładano.

05.12.2018

Rafalska: Rząd nie zabiera 500+ rodzicom samotnie wychowującym dzieci

Prawo rodzinne Domowe finanse

- 500+ jest przyznawane przez samorządy zgodnie z obowiązującym prawem. Rząd nic nie zabiera. To podłe kłamstwo mające na celu wywołanie niepokoju wśród rodzin i uderzenie w rząd. Rodziny otrzymują świadczenie bez zakłóceń. Otrzymuje je niemal 2,5 mln rodzin - napisała w środę na Twitterze minister Rafalska, odnosząc się do medialnych doniesień o tym, że MRPiPS poleciło gminom nie wypłacać 500+ rodzicom samotnie wychowującym dzieci, jeśli nie wystąpili o alimenty od drugiego rodzica.

05.12.2018

RPO: Zapis z radaru nie może być jedyną podstawą zatrzymania prawa jazdy

Administracja publiczna

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do NSA w sprawie kierowców, którzy stracili prawo jazdy na trzy miesiące, po przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/h na terenie zabudowanym. Przypomniał, że taką decyzję podejmuje starosta, opierając się na informacji od policji, czyli wskazaniach z radarów. A te - jak zaznaczył - mogą być mylne. - To nie może być wyłączna podstawa - ocenia.

05.12.2018

TK: Notariusz powinien mieć możliwość zaskarżenia uchwały samorządu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Interpretacja przepisów Prawa o notariacie wykluczająca notariuszowi możliwość zaskarżania uchwał samorządu i dochodzenia swoich praw na drodze sądowej jest niedopuszczalna - ocenił Trybunał Konstytucyjny. Uznał, że jest to niezgodne z zapisami Konstytucji, narusza m.in. prawo do sprawiedliwego procesu.

05.12.2018

Świąteczny prezent dla klienta ma skutki w VAT

VAT

Prawo do odliczenia VAT przysługuje podatnikom w takim zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Związek nie musi być jednak bezpośredni. Przekazanie prezentu z okazji świąt może wiązać się także z obowiązkiem naliczenia podatku.

05.12.2018

Repolonizacja mediów może naruszyć prawo w Polsce i Unii Europejskiej

Prawo gospodarcze

Obostrzenia wprowadzone w sektorze mediów, które narzucą z góry maksymalny procentowy udział jednego podmiotu na rynku mediów, potencjalnie mogą naruszyć oba te porządki prawne. Naruszeniu mogą ulec ogólne zasady takie jak ochrona prawa własności, zakaz retroaktywności czy też pewność prawa - pisze adwokat Mateusz Grosicki z kancelarii Kijewski Graś sp.k.

05.12.2018

Finansowanie doradztwa metodycznego na nowych zasadach

Zarządzanie oświatą

Wśród form doskonalenia, które mogą być dofinansowane ze środków wyodrębnianych w budżetach organów prowadzących szkoły i placówki, nie będzie już doradztwa metodycznego. MEN przygotowało nowy projekt rozporządzenia w tej sprawie. Pozostałe formy doskonalenia zawodowego będą finansowane na dotychczasowych zasadach.

05.12.2018

MF potwierdza zamiar wprowadzenia uproszczonego APA

CIT

Podatnicy mają ograniczone możliwości w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na usługi nabyte od podmiotów powiązanych. Zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego (APA) może umożliwić rozliczenie kosztów w szerszym zakresie.

05.12.2018