NSA zajął się podsłuchami u podatników, ale na wyrok musimy poczekać

Ordynacja

W czwartek zwykły, trzyosobowy skład NSA szukał odpowiedzi na pytanie, czy organy podatkowe mogą wykorzystywać jako dowód w postępowaniu podatkowym przekazane przez prokuraturę protokoły (stenogramy) z podsłuchów rozmów, przeprowadzonych przez uprawnione do tego organy

24.01.2019

Skarb Państwa ma zapłacić karę za smog

Środowisko

Jest wyrok w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa za zanieczyszczone powietrze. Sąd przyznał rację aktorce Grażynie Wolszczak. Jeden z pierwszych procesów w tej sprawie, dotyczący mieszkańca Rybnika, od jakiegoś czasu czeka na apelację.

24.01.2019

Jest już plan kontroli przestrzegania RODO

RODO

Telemarketing, profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym czy system identyfikacji i monitoringu odpadów - takie m.in. dziedziny zamierza skontrolować w tym roku Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ale kontroli mogą spodziewać się też inne firmy, a także sądy, policja, areszty śledcze, placówki oświatowe, instytucje ochrony zdrowia.

24.01.2019

Zmiana unijnych przepisów byłaby szansą dla firm farmaceutycznych z Polski

Farmacja

Europosłowie z Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego zdecydowali wczoraj, 23 stycznia 2019 r., o zniesieniu 5-letniego ograniczenia w produkcji na eksport poza UE odpowiedników leków, którym wygasła ochrona patentowa. Jeśli przepisy zostaną przyjęte przez cały Parlament Europejski, krajowe firmy farmaceutyczne będą mogły na równi konkurować na rynkach krajów trzecich z firmami z USA, Chin czy Ameryki Płd.

24.01.2019

NBP ujawnia zarobki prezesa, ale dyrektorów nie

63,5 tys. złotych zarabia średnio miesięcznie prezes Narodowego Banku Polskiego, a członkowie zarządu po 49,5 tys. Takie dane podał właśnie NBP, ale wzbudzające ostatnio największe emocje zarobki dyrektorów w tej instytucji nie zostały ujawnione. Z informacji wynika, że zarobki prezesa obniżyły się w ubiegłym roku, a członków zarządu nieco wzrosły.

24.01.2019

Opodatkowanie bitcoinów po nowemu

PIT

Od początku stycznia obowiązują nowe zasady opodatkowania bitcoinów. Wcześniej w polskim prawie podatkowym nie obowiązywały szczególne reguły opodatkowania w tym zakresie.

24.01.2019

RPO: przepisy uderzają w psy ratownicze

Policja

Treningi psów ratowniczych, wykorzystywanych do poszukiwań osób zaginionych, muszą się odbywać w lasach, w górach, na łąkach. Tymczasem kodeks wykroczeń przewiduje nawet grzywnę za "puszczanie psa luzem w lesie" - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Apeluje do ministra środowiska o zmianę przepisów.

24.01.2019

Plany miejscowe uchwalane są coraz wolniej i dla mniejszych terenów

Samorząd terytorialny Budownictwo

Prace nad planami miejscowymi w gminach nie przyspieszają, mimo wysokiej presji inwestycyjnej. A brak planów skutkuje chaotyczną zabudową przestrzeni. Do tego cyfryzacja dokumentów planistycznych jest niewystarczająca, co powoduje jej nieprzydatność dla efektywnego monitoringu planowania przestrzennego.

24.01.2019

Przepisy o uprawnieniach budowlanych trafią do Sejmu

Budownictwo

Senat przygotował zmiany dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Obowiązujące przepisy, za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przestaną obowiązywać już 12 lutego.

24.01.2019

Ministerialna lista wydawnictw pełna kontrowersji

Szkolnictwo wyższe

Nowe zasady punktowania artykułów naukowych i monografii wywołują masę wątpliwości. Krytycy nowych rozwiązań zwracają uwagę, że preferowane są wydawnictwa zagraniczne i publikacje w języku angielskim, co będzie szkodliwe zwłaszcza dla nauk humanistycznych - w tym prawa. Resort nauki opublikował w styczniu listę wydawnictw, w których publikowane będą punktowane książki.

24.01.2019

Kolejna podwyżka dla nauczycieli w 2019? Potrzebna zmiana w budżecie

Kadry w oświacie

Resort edukacji obiecuje, że nauczyciele szybciej dostaną podwyżki. Tymczasem Senat zakończył prace nad ustawą budżetową. Nie ma w niej odpowiedniej poprawki, a należałoby ją wprowadzić, bo to właśnie w budżecie określa się kwoty bazowe, które są podstawą podwyższania nauczycielskich pensji.

24.01.2019

Mowa nienawiści nadal nieskutecznie karana

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zwiększa się liczba postępowań dotyczących mowy nienawiści - w pierwszym półroczu 2018 roku prokuratura prowadziła ich blisko 1000, w I półroczu 2017 r. - ponad 700. Skazania od lat oscylują jednak na podobnym poziomie - ponad 100 osób rocznie. Według ekspertów to efekt m.in. konstrukcji przepisów - trzeba udowodnić, że sprawca nawoływał do nienawiści, co często jest trudne.

24.01.2019

Minister interpretuje RODO korzystniej niż UODO, ale czy ma do tego kompetencje?

Prawo pracy HR RODO

Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Ochrony Danych Osobowych spierają się o zasady postępowania z CV kandydatów po zakończeniu rekrutacji. Biznesowi bliżej do objaśnień prawnych wydanych przez ministra, choć i one nie są wolne od wad, ale eksperci mają wątpliwości, czy minister w ogóle może interpretować przepisy RODO. Kolejny ruch należy do UODO.

24.01.2019

Groźba dyscyplinarki dla sędzi Ireny Kamińskiej za wypowiedź na konferencji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik Dyscyplinarny Naczelnego Sądu Administracyjnego podjął czynności zmierzające do wyjaśnienia, czy wypowiedź sędzi NSA w stanie spoczynku Ireny Kamińskiej dotycząca m.in. przyszłych rozliczeń z obecnymi władzami w Polsce stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Z wnioskiem o to wystąpił prezes NSA.

23.01.2019

Mowa nienawiści - RPO przesyła listę spraw umorzonych przez prokuraturę

Wymiar sprawiedliwości

Manifestacja Młodzieży Wszechpolskiej i ONR z 1 sierpnia 2015 r., wypowiedzi b. księdza Jacka M., powieszenie na szubienicach zdjęć europosłów podczas manifestacji zorganizowanej przez Ruch Narodowy Regionu Śląsko-Zagłębiowskiego w Katowicach w listopadzie 2017 r. - to tylko niektóre sprawy z listy 30, w których w ocenie RPO zachowanie prokuratury budzi wątpliwości.

23.01.2019

Dobra wiadomość z Unii dla przemysłu farmaceutycznego

Prawo gospodarcze

Europosłowie z Komisji Prawnej zdecydowali dziś o zniesieniu pięcioletniego okresu ochronnego na produkcję leków generycznych przeznaczonych na eksport poza Unię Europejską. To oznacza, że polskie firmy farmaceutyczne, będą mogły konkurować na rynkach krajów trzecich na równi z firmami z USA, Chin czy Ameryki Płd.

23.01.2019

Sejm zdąży przed 1 marca z emeryturą dla matek

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

30 stycznia Sejm zajmie się projektem ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Żadna matka, która urodziła i wychowała co najmniej czwórkę dzieci, nie zostanie bez środków do życia na emeryturze.

23.01.2019