Firma w kryzysie zawiesi składki

Posłowie zamierzają ułatwić przedsiębiorcom spłacenie zaległości wobec ZUS. Skutkiem będzie możliwość rozłożenia na raty całości zadłużenia.

13.03.2014

System zamówień publicznych od nowa

Zamówienia publiczne

Postulat napisania Prawa zamówień publicznych od nowa słyszy się nie od dziś. Ustawodawca, nowelizując ustawę, zmierza do poprawy obowiązujących regulacji. Zmierza, tyle że nie zawsze osiąga cel -...

13.03.2014

Będzie przetarg na nowego wykonawcę Stadionu Śląskiego

Zamówienia publiczne

Województwo śląskie nie porozumiało się z dotychczasowym wykonawcą modernizacji Stadionu Śląskiego ws. kontynuacji inwestycji. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w tej sytuacji ogłoszony ma...

13.03.2014

Świadczenia przedemerytalne zamiast bezrobocia

Ubezpieczenia społeczne

Podniesienie wieku emerytalnego spowodowało, że w ubiegłym roku o 32,2 tys. wzrosła liczba osób pobierających takie wypłaty z ZUS. Pracodawcy chcą likwidacji tej formy ochrony.

13.03.2014

Rada Ochrony Pracy o czynnikach rakotwórczych

BHP

Prowadzenie kontroli ukierunkowanych na wszystkie substancje rakotwórcze lub mutagenne występujące w środowisku pracy, ze zwróceniem uwagi na rzetelność składanych przez zakłady pracy informacji o...

13.03.2014

Eksperci: anafilaksja może zabić

Reakcja anafilaktyczna może wystąpić u każdego z nas i szybko doprowadzić do zgonu alarmowali eksperci w środę na konferencji prasowej w Warszawie. Znajomość objawów anafilaksji i sposobów reagowania...

13.03.2014

MEN: samorządy zamierzają zlikwidować 167 szkół

W całym kraju samorządy podjęły w tym roku 167 uchwał intencyjnych o zamiarze likwidacji szkół dla dzieci i młodzieży; 67 uchwał dotyczy szkół podstawowych, 16 gimnazjów, a 84 szkół...

13.03.2014

Zmiany obejmą wszystkie poziomy ochrony zdrowia

Projekt wprowadzanych zmian obejmie wszystkie poziomy ochrony zdrowia, zarówno kolejki do lekarzy, opiekę onkologiczną jak i zmiany systemowe czy ustawowe, dotyczące finansowania świadczeń oraz...

13.03.2014

Przyszłość polskich rzek w rękach Senatu

Środowisko

W minionym tygodniu odbyło się spotkanie senackiej Komisji Środowiska (KŚ). Było to drugie posiedzenie KŚ Senatu poświęcone problemowi degradacji polskich rzek na masową skalę w rezultacie...

13.03.2014

MF: wpływy podatkowe napawają optymizmem

Mimo wydarzeń na Ukrainie dostęp Polski do finansowania nie pogorszył się - ocenił w środę minister finansów Mateusz Szczurek. Dodał też, że dotychczasowe tegoroczne wpływy podatkowe napawają...

13.03.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski