Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat, tylko 5,3% dorosłych Polaków uczestniczyło w 2010 r. w jakiejkolwiek formie edukacji. To najwyższy wskaźnik, jaki Polska kiedykolwiek osiągnęła w tym badaniu. Zmniejszamy dystans do średniej w UE (9,1%), ale do czołówki krajów unijnych ciągle nam bardzo daleko.

Aż 81% responendentów ankietowanych w ramach badań przeprowadzonych w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego stwierdziło, że nie brało udziału w żadnej formie dokształcania w ostatnim roku. Niewiele mniej (74%) osób deklaruje, że nie ma planów edukacyjnych na najbliższe 12 miesięcy. Niestety, ten trend potwierdzają również statystyki publikowane przez Eurostat. W 2010 r. w uczestnictwie w kształceniu ustawicznym wyprzedziliśmy m.in. Francję (5%), Łotwę (5%), Grecję (3%), Litwę (4%), nie wspominając o Bułgarii (1,2%), Rumunii (1,3%), czy Słowacji (2,8%). Jednak liderzy w tym zakresie, np. Dania (32,8%) czy Szwecja (24,5%), są ciągle poza naszym zasięgiem.

Źródło: Inf. pras. PARP, stan z dnia 24 października 2011 r.