Przedstawienie odbyło się 22 października w kościele pw. św. Mikołaja w Inowrocławiu – w tym samym miejscu, w którym toczył się proces w latach 1320-1321. Wraz z adwokatami w przedstawieniu wystąpili aktorzy Teatru Aleksandra Fredry z Gniezna, nauczyciele oraz dziennikarze. Patronat nad wydarzeniem objął adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Wcześniej, tego samego dnia, odbyło się zgromadzenie izby bydgoskiej, podczas którego wpisani na listę, po tegorocznych egzaminach zawodowych, adwokaci złożyli ślubowanie. Zaprezentowano również nowy sztandar izby, a adw. Bogusław Owsianik, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy i adw. Justyna Mazur, wicedziekan ORA, otrzymali odznakę Adwokatura Zasłużonym.