Zdaniem KIO, zarówno przy stawianiu tego warunku, jak i przy ocenie jego spełnienia, trzeba w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie, kiedy dochodzi do nabycia wiedzy i doświadczenia. W przypadku wiedzy jest to najczęściej moment ukończenia szkoły, uczelni, kursu, szkolenia i złożenia egzaminu potwierdzającego nabycie umiejętności. W ten sposób nabywa się wiedzę teoretyczną. Natomiast doświadczenie to wiedza praktyczna, a więc zdobyta w drodze wykonania określonych czynności samodzielnie, w zespole lub pod nadzorem osoby bardziej doświadczonej. Zatem momentem uzyskania doświadczenia jest chwila prawidłowego ukończenia czynności.
W przypadku usług o charakterze ciągłym, najczęściej mamy do czynienia z szeregiem powiązanych ze sobą czynności, które mogą trwać w znacznej przestrzeni czasowej. Ustawodawca w takiej sytuacji dopuścił możliwość wykazania się doświadczeniem w realizacji usług jeszcze nie ukończonych. Skoro zatem nabycie doświadczenia, co do zasady, następuje z chwilą ukończenia wykonywania usługi, to potwierdzenie spełnienia warunku następuje, jeśli termin zakończenia wykonywania usługi mieścił się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
(KIO 1725/11)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line