Sędziowie i referendarze sądowi zainteresowani delegacją do wykonywania wyżej wymienionych czynności proszeni są o kontakt z sędzią Joanną Kiełkowską Naczelnikiem Wydziału Spraw Gospodarczych w Departamencie Sądów Powszechnych tel. 22 52-12-540 lub kielkowska@ms.gov.pl.