Ministerstwo Środowiska - resort odpowiedzialny za przyznawanie koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego bazuje na prawie zgodnym z normami Unii Europejskiej i zapewnia o istnieniu systemu czuwania nad aspektami środowiskowymi poszukiwań. Dotychczasowe prace prowadzone w Polsce nie potwierdziły do tej pory żadnego udokumentowanego negatywnego oddziaływania poszukiwań na środowisko - stwierdził minister Jezierski podczas przemówienia skierowanego do zebranych przedstawicieli biznesu, administracji samorządowej i mediów.

Zgromadzeni w Syczynie goście na czele z ministrem Henrykiem Jackiem Jezierskim i Jackiem Krawcem, prezesem zarządu PKN Orlean po zwiedzeniu wiertni wyjaśniali obecnym na miejscu przedstawicielom mediów i władz lokalnych interesujące ich tematy związane z rozpoczynającą się inwestycją.

Ministerstwo Środowiska wydało już ponad 100 koncesji na poszukiwanie gazu z łupków
w Polsce. Ministerstwo na bieżąco kontroluje wykonywanie koncesji. W ich wyniku stwierdzono brak negatywnego oddziaływania na środowisko działań związanych z pracami poszukiwawczymi gazu łupkowego.