Rekordowa liczba transkacji w 2018 roku za zgodą UOKiK

Spółki Prawo gospodarcze

W 2018 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 228 zgód na połączenia i przejęcia przedsiębiorców. Zgłoszeń było 251. To najwięcej decyzji od 11 lat. Urząd opiniował też 390 spraw prowadzonych przez Komisję Europejską. KE pytała UOKiK o opinię m.in. w sprawie fuzji spółek Siemens i Alstom.

21.02.2019

Twój e-PIT do poprawki

Domowe finanse PIT

Ministerstwo Finansów zapewnia, że dane podatników są bezpieczne. Potwierdza, że usługa Twój e-PIT przed wdrożeniem przeszła pozytywnie audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zapowiada jednak zmiany m.in. w dostępie do rozliczenia.

21.02.2019

Fundacja Helsińska: Zaostrzenie kar zaludni więzienia, przestępczości nie zmniejszy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zaostrzenie kar za wiele przestępstw, odejście od wychowawczej filozofii odpowiedzialności nieletnich oraz wprowadzenie kary bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności – to niektóre z propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości na zmiany w prawie karnym. - Wszystkie one budzą wątpliwości - ocenia Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

21.02.2019

Pięć krajów, w tym Polska, walczy o zachowanie wolności w internecie

Nowe technologie

Holandia, Luksemburg, Polska, Włochy i Finlandia - kraje przeciwne projektowi dyrektywy o prawach autorskich - wydały wspólne oświadczenie w jego sprawie. Ich zdaniem projekt nie zapewnia właściwej równowagi pomiędzy ochroną podmiotów uprawnionych, a interesami obywateli oraz przedsiębiorców Unii Europejskiej.

21.02.2019

Jak pogodzić raportowanie schematów podatkowych z tajemnicą zawodową

Ordynacja Doradca podatkowy

Od stycznia szereg podmiotów świadczących usługi doradcze – w tym w szczególności doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni – zostało zobowiązanych do ujawniania schematów podatkowych. Zakres ingerencji prawodawcy w tajemnicę zawodową tych podmiotów przy słabości wprowadzonych mechanizmów gwarancyjnych budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przyjętych rozwiązań.

21.02.2019

Ustawa uchwalona - dźwięk może być znakiem towarowym

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Nowa definicja znaku towarowego - teraz będzie mógł nim być np. dźwięk - to jedna ze zmian w prawie własności przemysłowej. Sejm zdecydował w środę 20 lutego o przyjęciu senackich poprawek do tej ustawy.

21.02.2019

Przegląd Sądowy nagrodził książki przydatne w sądach

Wymiar sprawiedliwości

Dwaj pracownicy naukowi z Uniwersytetu Warszawskiego, Piotr Rylski i Tadeusz Zembrzuski, zostali nagrodzeni za książki prawnicze najbardziej przydatne dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w 2017 roku.

21.02.2019

Choroby układu oddechowego najczęściej w styczniu i lutym

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W styczniu i lutym zwolnienie lekarskie najczęściej bierzemy z powodu chorób układu oddechowego - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powodem nie jest grypa, czy smog, tylko zapalenia wirusowe układu oddechowego. W lutym aż 25 proc. absencji ma miejsce z powodu takich dolegliwości.

21.02.2019

OPZZ chce 25 proc. dodatkowej emerytury dla wdów

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Wdowie lub wdowcowi powinno przysługiwać dodatkowo 25 proc. emerytury zmarłego małżonka - to postulat Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, który miałby polepszyć sytuację seniorów w Polsce. Zdaniem związkowców obecna dobra kondycja budżetu pozwala na wprowadzenie takich rozwiązań.

21.02.2019

Ulgi podatkowe na rozwój za mało zachęcające

CIT PIT

Firmy nie są specjalnie zainteresowane korzystaniem z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Niezbyt interesujące okazuje się także nowe rozwiązanie IP Box. Z ulgi B+R korzysta tylko co ósma firma. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez KPMG.

21.02.2019

Gminy wiejskie oczekują uregulowania zasad przejmowania ich przez miasta

Samorząd terytorialny

Konieczne są dokładniejsze regulacje dotyczące zmian granic gmin - uważają wójtowie i eksperci. Ich zdaniem w procesach zmierzających do przejęcia miejscowości niezbędne jest precyzyjne rozwiązanie kwestii majątkowych. Jak się okazuje, w niektórych przejętych gminach dotąd nie nastąpiły rozliczenia finansowe.

21.02.2019

Eksperci: zawieszenie matury z matematyki to zły pomysł

Poziomu nauczania nie da się zmierzyć wynikami egzaminu krajowego ani stopniami wystawianymi przez nauczycieli – komentują dydaktycy Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.

21.02.2019

O wyborze szkoły powinno decydować oboje rodziców

Zarządzanie oświatą

Ruszyła rekrutacja do warszawskich podstawówek, pierwszy etap potrwa do 7 marca 2019 r. Wcześniej muszą się zadeklarować osoby, które chcą zapisać dziecko do szkoły muzycznej lub sportowej. Wniosek o przyjęcie do szkoły powinien zostać podpisany przez oboje rodziców.

21.02.2019

Przychodzi cudzoziemiec do lekarza, a ten mu rękoma tłumaczy, że miał zawał

Opieka zdrowotna

Do lekarzy przychodzi coraz więcej obcokrajowców. Różnie próbują się z nimi porozumieć - jedni włączają w telefonie program tłumaczący polskie słowa na obcy język, inni szukają wśród personelu kogoś, kto mówi w obcym języku. Niestety przepisy w tej kwestii nie są precyzyjne. Mówią tylko tyle, że lekarz musi każdego pacjenta poinformować o tym, co mu jest, tak, by ten zrozumiał i mógł świadomie zgodzić się na leczenie.

21.02.2019

KE: pytanie prejudycjalne Igora Tulei jest niedopuszczalne

Wymiar sprawiedliwości

Portal wPolityce opublikował dokument Komisji Europejskiej z którego wynika, że pytanie prejudycjalne sędziego Igora Tulei dotyczące postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów oraz wpływu polityków na ich przebieg są niedopuszczalne. Nie ma bowiem znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy karnej zawisłej przed sądem.

20.02.2019

Twój e-PIT może naruszać RODO

RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwróciła się do Ministra Finansów z prośbą o wyjaśnienie, czy pracodawcy są w stanie zalogować się do usługi Twój e-PIT na dane pracownika i sprawdzić dane przekazane przez innych płatników.

20.02.2019