Z informacji przekazanej przez mł. insp. Roberta Koźaka,  zastępcę dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji na Komisji Infrastruktury wynika, że ze wstępnych danych za sześć miesięcy 2021 roku funkcjonariusze wykonali 3 mln 333 tys. badań na trzeźwość kierowców. To jest o 723 tys. mniej niż w tamtym roku. Przy tej mniejszej ilości badań ujawnili jednak 2 tys. więcej przestępstw czy wykroczeń po alkoholu.

- Niestety nadal ograniczenia sanitarne na pewno też nie pozwolą nam w pełni wykorzystać tych urządzeń, które posiadamy. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że badania urządzeniami, które posiadają ustniki to wymaga dużo więcej czasu niż te badania bezustnikowe i możliwość organizowania działań pod tym kątem – powiedział mł. Insp. Robert Koźak.

Mniej wypadków, ale dużo z powodu alkoholu

Zgodnie z zaprezentowanym raportem „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 rokuw ubiegłym roku spadła liczba wypadków i kolizji, a także liczba zabitych (o 14,4 proc.) oraz rannych o 22 procent. Uczestnicy ruchu będący pod działaniem alkoholu spowodowali 2 015 wypadków (8,6 proc. ogółu), w których:

  • zginęło 271 osób (10,9 proc.)
  • rannych zostało 2 167 osób (8,2 proc.).

Najwięcej wypadków spowodowali kierujący pojazdami. Z ich winy doszło do 1 656 wypadków, w których:

  • zginęło 216 osób,
  • rannych zostało 1 847 osób.

Aż blisko 8 proc. kierujących pojazdami była pod działaniem alkoholu. Większość z nich (64,9 proc.) to kierujący samochodami osobowymi. W wypadkach zawinionych przez kierujących samochodami osobowymi zginęły 163 osoby, tj. 75,5 proc śmiertelnych ofiar zdarzeń spowodowanych przez kierujących pod działaniem alkoholu (2019 rok – 76,6 proc.)

SN: Picie syropu z alkoholem na kaszel nie usprawiedliwia kierowcy

Następną grupą stwarzającą zagrożenie byli rowerzyści. Spowodowali oni 239 wypadków (14,4 proc.), w których:

  • zginęło 15 osób (6,9 proc.),
  • a 229 zostało rannych (12,4 proc.).

 

 

Spada liczba „dmuchających” kierowców

Z raportu wynika, że w 2020 roku policja ujawniła mniejszą liczbę kierujących pojazdami w stanie po użyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości (o 12 030 osób). Miała na to też wpływ zmniejszona liczba kontroli trzeźwości. Wykonano ich o 10 mln 144 tys., podczas gdy 2019 r. wykonano aż 16 mln 844 tys. pomiarów trzeźwości

Mł. insp. Robert Koźak uzasadniał, że powodem takiej sytuacji były przede wszystkim kwestie sanitarne, bo takie badanie wiąże się z wydmuchiwaniem powietrza.

- Policjanci ograniczyli używanie urządzeń przesiewowych, czyli tych bez używania ustnika. To wiązało się z kwestiami sanitarnymi. Przede wszystkim odkażanie tych urządzeń i narażanie na zarażanie samych policjantów i osób, które przebywały w pojeździe na zarażenia, stąd takie spadki w tych badaniach – tłumaczył posłom Robert Koźak.

Zwrócił jednak uwagę, że przy mniejszej liczbie kontroli nie spadła liczba ujawnionych wykroczeń i przestępstw związanych z ruchem pijanych kierowców. Była podobna jak w 2019 roku.