Podsumowana została XXIII edycja konkursu organizowanego przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2019/2020.

Komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. Adam Brzozowski, dr Jacek Krauss, dr hab. Marta Litwińska-Werner, prof. dr hab. Marek Safjan (przewodniczący jury), dr Cezary Wiśniewski, mec. Paweł Zdort oraz Anna Popławska (sekretarz konkursu) – dokonała oceny nadesłanych prac konkursowych i postanowiła co następuje:

Nagrodę specjalną im. Dariusza Zycha – miesięczny staż w kancelarii Rymarz Zdort oraz nagroda finansowa w wysokości 5000 zł brutto – otrzymała Agnieszka Jabłońska za pracę pt.: „Transgraniczne przekształcenie spółki w prawie Unii Europejskiej” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. UJ Krzysztofa Oplustila na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

I nagrodę wysokości 4000 zł brutto oraz roczną prenumeratę „Przeglądu Prawa Handlowego” w wersji elektronicznej – otrzymał Pan Maciej Magnowski za pracę pt.: „Oświadczenia i zapewnienia (representations and warranties) w umowach sprzedaży udziałów lub akcji poddanych prawu polskiemu” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Aleksandra Chłopeckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;

II nagrodę wysokości 2500 zł brutto oraz roczną prenumeratę „Przeglądu Prawa Handlowego” w wersji elektronicznej – otrzymała Pani Aleksandra Fiutowska za pracę pt.: „The European Model Company Act. An alternative tool for the European Company Law harmonization?” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. UJ Krzysztofa Oplustila na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

III nagrodę wysokości 1500 zł brutto oraz roczną prenumeratę „Przeglądu Prawa Handlowego” w wersji elektronicznej – otrzymała Pani Kornelia Kucab za pracę pt.: „Obowiązek lojalności członków organów zarządzających w spółkach kapitałowych” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. UŚ Piotra Piniora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 


Komisja konkursowa, zważywszy na niezwykle wyrównany poziom merytoryczny nadesłanych na konkurs prac, postanowiła przyznać dodatkowo sześć wyróżnień.

Wyróżnienia w postaci rocznej prenumeraty „Przeglądu Prawa Handlowego” w wersji elektronicznej otrzymały następujące osoby:

  • Klaudia Raczek za pracę pt.: „Osoby prawne w prawie prywatnym międzynarodowym” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Wojciecha Popiołka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • Jędrzej Antoszewski za pracę pt.: „Klauzule indemnizacyjne w świetle Kodeksu cywilnego - w kontekście rozwiązań w systemach common law” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. SWPS Andrzeja Szlęzaka na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie;
  • Weronika Herbet za pracę pt.: „Rezygnacja członka organu spółki kapitałowej a obowiązek lojalności” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Konrada Osajdy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Filip Lisak za pracę pt.: „Towarowe instrumenty pochodne w europejskim i polskim porządku prawnym” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Aleksandra Chłopeckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Angelika Skarbowska za pracę pt.: „Odpowiedzialność odszkodowawcza i gwarancyjna członków organów spółek kapitałowych” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. ALK Przemysława Drapały na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie;
  • Michał Jan Wrona za pracę pt.: „Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. Jakuba Janety na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Czytaj także: Doktoraty i prace magisterskie nagrodzone w konkursie im. Profesora Michała Kuleszy>>