E-kancelaria na NewConnect

Spółka windykacyjna E-Kancelaria GPF poinformowała, że zarząd GPW wyraził zgodę na wprowadzenie na NewConnect jej akcji. Spółka z emisji 1,06 mln walorów w ofercie prywatnej pozyskała 2,48 mln zł....

30.03.2011

Ustawa uratowała VOD

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do noweli ustawy o rtv. Tym samym nie znajdą się w niej budzące kontrowersje m.in. internautów zapisy dotyczące usług na żądanie (VOD). Bez zmian pozostał zaś...

30.03.2011

Grynhoff Woźny Wspólnicy nagrodzeni

Kancelaria Grynhoff Woźny Wspólnicy otrzymała nagrodę Client Choice Awards 2011 przyznawaną przez International Law Office, oficjalnego partnera medialnego International Bar Association...

30.03.2011

Jędruch nie wróci do aresztu, nie przepada kaucja

Oskarżony o wielomilionowe wyłudzenia były właściciel konsorcjum Colloseum Józef Jędruch - mimo złamania zakazu opuszczania kraju - nie wróci do aresztu. Nie przepadnie też wpłacone w jego imieniu...

30.03.2011

ETS: spór o znak Budveiser jeszcze trwa

ETS wyrokiem wydanym 29 marca 2011 r. uchylił częściowo wyrok Sądu Pierwszej Instancji dotyczący rejestracji oznaczenia "BUD" jako wspólnotowego znaku towarowego i przekazał sprawę do ponownego...

30.03.2011

Wykonawca odpowiada za wadium

Samorząd terytorialny

Konsekwencje wyboru formy wadium oraz obowiązek wniesienia wadium odpowiadającego wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych spoczywają w całości na wykonawcy. To on bowiem ponosi ryzyko związane...

29.03.2011

RIO przypomina o sprawozdaniach

Samorząd terytorialny

Tylko do 31 marca br. można przekazywać, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych, do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub...

29.03.2011

Trudna sytuacja mieszkaniowa zakochanych

Budownictwo

Miesięczna pensja w największych miastach wystarcza na zakup 0,45 m kw. lokalu. Dlatego też blisko 20% polskich par mieszka w za małych mieszkaniach, mimo że na ich barkach często spoczywa kredyt...

29.03.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski