Dotychczasowi dyrektorzy Roztoczańskiego i Karkonoskiego Parków Narodowych otrzymali z rąk Andrzeja Kraszewskiego, Ministra Środowiska, nominację na kolejną 5-letnią kadencję.
W wyniku zakończonej procedury konkursowej, stanowiska obejmą w Roztoczańskim PN – Zdzisław Strupieniu, a w Karkonoskim PN – Andrzej Raj. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami prowadziły specjalne komisje konkursowe powołane przez Ministra Środowiska. Po zakończeniu konkursu, komisje przekazały ministrowi środowiska dokumentację z jego przebiegu. Konieczność przeprowadzania konkursów zakłada art. 101 ustawy o ochronie przyrody. Zasady i tryb ich przeprowadzania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 7 września 2004 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego. W najbliższym czasie przeprowadzone będą konkursy na stanowiska dyrektorów Świętokrzyskiego i Magurskiego PN.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 21 lipca 2011 r.

Data publikacji: 21 lipca 2011 r.