Radcowie prawni w drugiej połowie roku będą mogli wysłuchać wykładów na temat nowego ustawodawstwa w zakresie służby zdrowia (6 października 2011 r.), zmian w kodeksie postępowania administracyjnego (12 października 2011 roku), postępowania wieczystoksięgowego (27 października 2011 roku), wspólnot mieszkaniowych i zarządzania rzeczą wspólną (18 listopada 2011 roku), roli radcy prawnego w postępowaniu karnym (25 listopada 2011 roku), wybranych zagadnień prawa handlowego (30 listopada 2011 roku) oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego po zmianach (8 grudnia 2011 roku). Wszystkie przedstawione wyżej wykłady są jednodniowe a udział w nich jest bezpłatny.

Centrum Szkolenia Ustawicznego organizuje także dwie duże konferencje. Pierwsza będzie poświęcona prawu spółek handlowych i odbędzie się w dniach 29 września-2 października 2011 roku. Szkolenie to poprowadzą sędzia Sądu Najwyższego Krzysztof Strzelczyk i sędzia Sądu Apelacyjnego Barbra Trębska. Druga konferencja odbędzie się w Zakopanem w dniach 1-4 grudnia 2011 roku. Jej tematem będą środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i sądowo-administracyjnym. Zajęcia z tej dziedziny prawa poprowadzą sędziowie: Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski  i Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Jan Paweł Tarno.

Źródło: e-kirp.pl