Prawie 18 mln zł na remont ulic w Tarnobrzegu

Finanse samorządów

Dziesięć przetargów na remont 28 dróg w Tarnobrzegu (Podkarpackie) ogłosił prezydent tego miasta. W sumie na te inwestycje przeznaczonych zostanie prawie 18 mln zł; pieniądze pochodzić będą z...

21.01.2014

Komornicy chcą dla siebie nowych uprawnień

Samorząd komorniczy chciałby uzyskać dla swoich członków poszerzenie uprawnień. Miałoby ono polegać na możliwości polubownego rozwiązywania sporów. Korporacja próbuje do tego przekonać Ministerstwo...

21.01.2014

Będzie większy ład w kodeksie pracy

Rząd pracuje nad nowelizacją kodeksu pracy, która ma uporządkować przepisy ustawowe z wykonawczymi. Założenia do noweli przewidują przeniesienie przepisów z rozporządzeń do kodeksu pracy oraz...

21.01.2014

Wyjątkowo luźno w naszych więzieniach

Od lat w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych nie było tak luźno. W końcu grudnia przebywało w nich tylko niespełna 79 tys. osób, co stanowiło też tylko niecałe 92 proc. pojemności tych...

21.01.2014

Kolejne dzieła dostępne w domenie publicznej

Z początkiem nowego roku do domeny publicznej przechodzą dzieła autorów, którzy zmarli 70 lat temu, co oznacza, że przestają być one chronione prawem autorskim. W 2014 roku dotyczy to dzieł m.in....

20.01.2014

Burmistrz Zdzieszowic oskarżony o separatyzm

Samorząd terytorialny

Prokuratura w Kędzierzynie-Koźlu zajmie się zawiadomieniem ws. ewentualnego nawoływania do separatyzmu przez burmistrza Zdzieszowic. Chodzi o postulaty samorządowca dot. autonomii Śląska. Burmistrz...

20.01.2014

Rząd przygotowuje nowelizację ustawy dot. alimentów

Należności od dłużników alimentacyjnych ma egzekwować komornik - takie rozwiązanie przewidują założenia nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. We wtorek ma zająć się nimi rząd....

20.01.2014