"Kiedy spotykam się z osobami, które korzystają z tego wsparcia, wiele z nich mi mówi, że te fundusze zmieniły ich życie" - powiedziała szefowa resortu rozwoju regionalnego na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Ministerstwo rozwoju regionalnego przedstawiło dane, z których wynika, że z samego programu Kapitał Ludzki skorzystało ponad 2,6 mln kobiet, czyli 56 proc. wszystkich uczestników. Kobiety najchętniej korzystają ze szkoleń i warsztatów zawodowych poświęconych zagadnieniom związanym z prowadzeniem własnej firmy, kursów komputerowych oraz językowych. 48 tys. kobiet otrzymało łącznie ponad 1 mld zł na rozpoczęcie własnego biznesu.

Resort powołuje się na wyniki badania przeprowadzonego w ubiegłym roku. Wynika z niego, że dzięki udziałowi w szkoleniach, a także dzięki dotacjom na założenie własnego biznesu, pracę znajduje i utrzymuje przynajmniej przez półtora roku 45 proc. kobiet i 68 proc. mężczyzn poszukujących zatrudnienia, a także 26 proc. kobiet i 30 proc. mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jak informuje ministerstwo, na wsparcie własnego biznesu na lata 2007-2013 przeznaczono ponad 2,2 mld zł. Podpisano już umowy o dofinansowanie na blisko 70 proc tej puli. Do wykorzystania pozostało jeszcze ok. 710 mln zł. W 2012 roku ma zostać rozdysponowane około 431 mln zł, głównie na udzielanie mikropożyczek.

Program Kapitał Ludzki składa się z 10 priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. Jest on finansowany w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu w latach 2007-2013 to prawie 11,5 mld euro; wkład Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro, a reszta to środki krajowe.

Do strategicznych celów programu należy m.in. zwiększanie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce czy upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia. (PAP)

her/ pad/ jbr/