TK oceni przepisy dyscyplinarne myśliwych

Rozstrzygnięcia sądów dyscyplinarnych, które mają skutek dla praw i obowiązków o charakterze cywilnym, muszą spełniać wymogi rzetelnego postępowania, w tym przynajmniej możliwość odwołania się do...

24.07.2011

Pomoc dla ofiar huraganu

Samorząd terytorialny

MPiPS przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych...

23.07.2011

Sędzia nie stanie przed sądem za zabranie torebki

Sąd Najwyższy nie uchylił immunitetu sędzi posądzonej o przywłaszczenie torebki. Stwierdził, że wina i prawdopodobieństwo popełnienia czynu nie zostało udowodnione, mimo usilnych starań prokuratora....

23.07.2011

Dobra - zła lokata

Obecnie na liście ostrzeżeń publicznych wykazywanych na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego znajduje się łącznie 45 podmiotw gospodarczych, ktre wykonują swoją działalność na terenie...

23.07.2011

KRRiT: po wakacjach nowe oznaczenia prgramów w TV

Prawdopodobnie po wakacjach programy telewizyjne będą oznaczane nowymi symbolami informującymi o wieku, poniżej którego widzowie nie powinni ich oglądać. W telewizji i radiu znajdą się też...

23.07.2011

Legalna niania to dużo formalności

Dzięki ustawie żłobkowej budżet dopłaci rodzicom legalnie zatrudniającym nianie. Ale czy rodzicom będzie się chciało pokonać ogrom formalności?...

23.07.2011

Samorządy muszą pytać o hotspoty

Jednostki samorządu terytorialnego, które świadczą lub będą chciały świadczyć dostęp do internetu za pomocą hotspotów, będą musiały spytać się o to Prezesa UKE....

23.07.2011

MPiPS zmienia daty

Samorząd terytorialny

Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono informacje w sprawie zmiany terminów w dwóch z ogłoszonych wcześniej konkursów.

22.07.2011

Trzeba spytać się o hotspoty

Samorząd terytorialny

J.S.T. które świadczą/będą chciały świadczyć dostęp do internetu za pomocą hotspotów, będą musiały spytać się o to Prezesa UKE

22.07.2011

Sędziowie pojadą po naukę do Strasburga

Prawnicy

Departament Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości organizuje wspólnie z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego wyjazd studyjny do Strasburga. Jego uczestnicy wezmą udział w seminarium...

22.07.2011