"Mamy już w tej chwili gotowy projekt zmieniający ustawę o informatyzacji. Tam m.in. mówimy o tym, żeby elektroniczna skrzynka podawcza była we wszystkich urzędach" - powiedział minister administracji i cyfryzacji Boni w poniedziałek podczas konferencji „Wyzwania rozwojowe samorządów – jakość usług publicznych, technologie informatyczne”. Konferencję zorganizował Bank Gospodarstwa Krajowego.

Minister dodał, że projekt zakłada, aby obywatel i przedsiębiorca mogli komunikować się z urzędami drogą elektroniczną oraz że trzeba wprowadzić "zdecydowanie uproszczoną formę podpisu elektronicznego także dla urzędników" oraz dla podmiotów publicznych, m.in. banków i poczty.

"Z samorządem musimy ustalić, jak mają wyglądać formularze i w jakiej kolejności różne typy usług będą elektronizowane, dbając także o to, żeby wszystkie te systemy ze sobą rozmawiały, bo przecież jednym z celów jest odmiejscowienie usług, czyli z jednego miejsca załatwiam usługi w zupełnie innej miejscowości" - powiedział Boni.

Podkreślił, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prowadzi prace nad tym, by usługi wykonywane poprzez administrację rządową czy też samorządową mogły być uproszczone i świadczone obywatelom przez internet, bo to poprawi jakość i szybkość funkcjonowania usług publicznych.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński podkreślał, że do poprawy jakości usług publicznych niezbędne jest dobre współdziałanie administracji centralnej i samorządowej. "Trzy słowa: współpraca, dialog i zdolność planowania priorytetów rozwoju będą kluczowe dla utrzymania dalszego wzrostu gospodarczego Polski" - powiedział.

Przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Piotr Zgorzelski powiedział PAP, że informatyzacja to fundament konkurencyjności. "Jeśli chcemy być partnerem dla innych krajów europejskich to niezbędna jest likwidacja w Polsce wszystkich e-dziur i e-wykluczenia".

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Daniluk podkreślał, że BGK już po raz ósmy organizuje konferencje tego typu. "Cykliczne konferencje są szansą na dostosowanie oferty banku dla potrzeb naszych głównych klientów, czyli administracji rządowej i samorządowej" - powiedział PAP. (PAP)

ska/ mki/ gma/