NIK o aktywizacji zawodowej osób 50+

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała, jak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wybrane 24 Powiatowe Urzędy Pracy realizujące programy aktywizacji zawodowej grupy bezrobotnych 50+. Zdaniem NIK...

22.02.2014

Struzik: tylko dobre projekty mogą liczyć na wsparcie z UE

Samorząd terytorialny

Tylko dobre projekty, obejmujące swym zasięgiem większe obszary regionu, wpisujące się w sfery najchętniej dotowane przez UE, np. związane z pobudzaniem gospodarki, mogą liczyć na wsparcie z UE...

22.02.2014

Sejm: komisje nie podczas posiedzeń Izby

Prezydium Sejmu omówiło w piątek propozycje marszałek Ewy Kopacz zmian w regulaminie izby, które zakładają m.in. organizację posiedzeń komisji w te tygodnie, kiedy nie ma posiedzeń plenarnych Sejmu....

21.02.2014

Mały pracodawca w kodeksie pracy

Przepisy prawa pracy nie określają definicji małego pracodawcy. Nie zawierają również kompleksowej regulacji określającej prawa i obowiązki małego pracodawcy. Poszczególne ustawy i akty wykonawcze...

21.02.2014

GIODO: prawo naruszone, ale nie zablokuję Karty Warszawiaka

Samorząd terytorialny

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie zatrzyma wydawania Kart Warszawiaka, choć kontrola potwierdziła naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Taką deklarację dr Wojciech...

21.02.2014