„Chyba nie po to ustawodawca stawia tak wysokie wymagania kandydatom na asystentów, żeby teraz wykorzystywać ich więdzie i umiejętności do rozsyłania korespondencji”, powiedział DGP Piotr Kwaka, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszczenia Asystentów Sędziów. Zwraca on uwagę na trudne warunki pracy i jego zdaniem proponowana nowelizacja przepisów może je jeszcze pogorszyć.

Asystenci żadają m.in. podniesienia maksymalnej płacy do 5,2 tysiąca złotych, zakazu pracy w sekretariacie i ograniczenia liczby sędziów, którym służą pomocą – nowelizacja nie posiada tego ograniczenia. Obecny zakaz pracy asystenta z więcej niż dwoma sędziami jest powszechnienie łamany.

Oczekiwania wobec asystenta sędziowskiego są dość wysokie. Asystentem może zostać tylko absolwent wyższych studiów prawniczych i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub zdała egzamin adwokacji lub radcowski.

Więcej w piątkowym Dzienniku Gazecie Prawnej, 22 czerwca 2012 r.