Ogłoszono następujące zbiory pytań:

1. dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji, obejmujący:
- pytania z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (88 pytań),
- pytania z zasad etyki radcy prawnego (72 pytania),
- pytania z podstaw funkcjonowania samorządu radców prawnych (82 pytania);

2. dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji, obejmujący:
- pytania z zakresu prawa pracy (273 pytania),
- pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (100 pytań);

3. dla kolokwium przewidzianego w programie III roku, obejmujący pytania z prawa administracyjnego materialnego (287 pytań).

Zbiory pytań w formacie pdf na stronie