Dotychczasowe mechanizmy nie umożliwiają bowiem rzetelnej weryfikacji kandydatów na sądowych ekspertów. Dlatego często dochodziło do tego, że opinie wydawały osoby mało kompetentne, w dodatku ze znacznym opóźnieniem, a w tej samej sprawie pojawiało się kilka różnych ekspertyz sporządzonych przez kolejno powoływanych biegłych, którym strony musiały zapłacić.
– Celem projektu założeń ustawy o biegłych sądowych jest urealnienie mechanizmu rzetelnego naboru biegłych. Ma temu służyć podniesienie wymagań wobec kandydatów oraz przyznanie prezesowi sądu okręgowego jako organowi ustanawiającemu uprawnienia do powoływania komisji eksperckiej w celu zaopiniowania kandydatury na biegłego – tłumaczy Patrycja Loose, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna