Znamy przyjazne urzędy skarbowe na Warmii i Mazurach

5 czerwca w Izbie Skarbowej w Olsztynie rozstrzygnięto dziesiątą regionalną edycję konkursu na Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, organizowanego przez Business Centre Club przy współudziale...

08.06.2012

EURO 2012: odwołanych lekcji nie trzeba odpracowywać

W piątek 8 czerwca pierwszy mecz Euro 2012. Wielu warszawskich uczniów nie musi w ten dzień iść do szkoły - informuje miesięcznik Dyrektor Szkoły. Co więcej odwołanych lekcji nie trzeba będzie...

08.06.2012

MOP zbada, czy Polska narusza prawo do strajku

NSZZ Solidarność składa skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy. Bezpośrednią przyczyną skargi jest wydane przez sąd cywilny postanowienie zakazujące organizowania oraz prowadzenia strajku w LOT...

08.06.2012

Ustawa wydłużająca wiek emerytalny ogłoszona

W dniu 6 czerwca w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U....

08.06.2012

Skarga na bezczynność organu

Zgonie z treścią przepisu art. 3 2 pkt 8 ppsa kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów związaną z...

07.06.2012