Akademia Doradcy Podatkowego, Redakcja Przeglądu Podatkowego i Krajowa Izba Doradców Podatkowych zapraszają:

21 września 2012 r. w Warszawie, w siedzibie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310 o godz. 11.30 odbędzie się seminarium:

- Podatek od czynności cywilnoprawnych od umów spółek i ich zmiany oraz Kontrola podatkowa przedsiębiorcy

- Zasady opodatkowania, etapy postępowania, najważniejsze błędy popełniane przez przedsiębiorców, sposoby ich zapobiegania

- Warsztat praktyczny – LEX / ABC Navigator Procedury Podatkowe jako narzędzie pracy doradcy podatkowego prowadzącego księgi

Program:
11.30 – 11.45 Rejestracja uczestników
11.45 – 12.00 Wprowadzenie
Przedstawiciel Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Prezentacja prelegentów oraz tematu seminarium
Iwona Kaczorowska – Redaktor Naczelna Przeglądu Podatkowego 

12.00 – 13.15 Wykład nr 1
Prowadzący: doradca podatkowy Krzysztof J. Musiał
Podatek od czynności cywilnoprawnych od umów spółek i ich zmiany - LEX / ABC Navigator Procedury Podatkowe jako narzędzie pracy doradcy podatkowego – na przykładzie procedury z zakresu prawa materialnego
13.15 – 13.30 Przerwa
13.30 – 13.45 Prezentacja publikacji LEX / ABC Navigator Procedury Podatkowe

13.45 – 15.00 Wykład nr 2
Prowadzący: doradca podatkowy Krzysztof J. Musiał
Kontrola podatkowa przedsiębiorcy – LEX / ABC Navigator Procedury Podatkowe jako narzędzie pracy doradcy podatkowego – na przykładzie procedury z zakresu prawa procesowego
15.00 - 15.15 Przerwa
15.15 – 16.00 Dyskusja, pytania
16.00 Zakończenie seminarium


Prosimy o potwierdzenie przybycia:
- doradcy podatkowi: konferencja@kidp.pl
- prenumeratorzy Przeglądu Podatkowego: ikaczorowska@wolterskluwer.pl
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

 

Zachęcamy do zapoznania się z nowym produktem Wolters Kluwer Polska:

 

Czytaj więcej >>