Rząd przeciwny prezydenckiemu projektowi ws. GMO

Rząd pozytywnie zaopiniował prezydencki projekt ustawy o nasiennictwie, ale z wyjątkiem przepisów zakazujących rejestracji odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz obrotu materiałem siewnym tych...

06.03.2012

Nowe rodzaje biomasy zatwierdzone

Nowe technologie

Urząd Regulacji Energetyki poszerzył grupę substratów, które można wykorzystywać w naszym kraju jako biomasę energetyczną, informuje portal Gramwzielone.pl.

06.03.2012

Wniosek o dofinansowanie demontażu pojazdów do 31 marca

Środowisko

Przedsiębiorcy prowadzący stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, którzy w tym roku chcą otrzymać dofinansowanie, powinny przekazać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...

06.03.2012

Nowe kategorie ryzyka, nowe stopy procentowe

BHP

Nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie...

06.03.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski