"Kultywowanie pamięci o uczestnikach tamtych wydarzeń to zaszczytny cel i patriotyczny obowiązek wszystkich pokoleń. My, mieszkańcy ziemi Świętego Krzyża w sposób szczególny jesteśmy do tego zobowiązani, gdyż ta ziemia – region świętokrzyski była główną areną walk powstańczych" - napisano w przyjętych przez radnych rocznicowym apelu.

Radni zaapelowali do władz państwowych o objęcie opieką mogił powstańczych poza granicami Polski. "Z opieką nad mogiłami powstańców styczniowych poza naszymi granicami jest różnie, a przecież nie byłoby Orląt Lwowskich, gdyby nie było powstania styczniowego" - napisano w odezwie.

Jak wyjaśnił PAP przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, władzom miasta i województwa zależało na tym, by w uroczysty sposób rozpocząć cały cykl 43 wydarzeń związanych z rocznicą powstania. "Z jednej strony mamy województwo, które było areną szeregu bitew powstania styczniowego, z drugiej strony mamy miasto Kielce, również silnie związane z wydarzeniami sprzed 150 lat. Zdecydowaliśmy si, by razem, ponad podziałami oddać hołd tym, którzy poświęcili swe życie dla ojczyzny" - wytłumaczył Kowalczyk.

Po zakończeniu sesji delegacje złożyły kwiaty w miejscach związanych z wydarzeniami z 1863 roku, między innymi na Cmentarzu Starym w Kielcach, gdzie znajdują się powstańcze mogiły.

W związku z rocznicą, w regionie świętokrzyskim zaplanowano szereg wydarzeń m.in. konferencji naukowych, rajdów oraz wystaw pamiątek po powstaniu. Kilka instytucji i samorządów, m.in. Urząd Marszałkowski oraz Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie zamieściły w internecie rocznicowe strony z materiałami edukacyjnymi oraz agendą uroczystości.

Powstanie styczniowe było największym polskim zrywem narodowym, obejmującym ziemie zaboru rosyjskiego. Rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego i trwało do wiosny 1864 r. Areną wielu działań powstańczych były tereny Kielecczyzny. Do historii przeszła jedna z największych bitew powstańczych oddziałów Mariana Langiewicza stoczona pod Małogoszczem, 30 km na zachód od Kielc.

Według prof. Wiesława Cabana, historyka i znawcy tematu powstania styczniowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 1/4 wszystkich bitew powstania z lat 1863-1864 rozegrało się na terenie Kielecczyzny.

Autor książki "Kampania Langiewicza 1863", historyk Wojciech Kalwat zwrócił uwagę na to, że powstanie styczniowe w dużej mierze miało charakter "powiatowy". "Główny teatr działań powstańczych rozgrywał się z dala od dużych ośrodków miejskich. Wiele ważnych wydarzeń miało miejsce w małych miasteczkach i wsiach, na Kielecczyźnie." - wyjaśnił. W tym kontekście wymienia między innymi Bodzentyn (powiat kielecki), w którym pierwsze walki rozegrały się w nocy z 22 na 23 stycznia, kilka godzin po ogłoszeniu Manifestu Tymczasowego Rządu Narodowego. 

mjk/ abe/