Plan dochodów i wydatków poparł cały sześcioosobowy Klub Radnych „Słupska Lewica” oraz jedna radna Platformy Obywatelskiej. Przeciw głosował radny PiS i radna Klubu „Nowy Słupsk”.

Debatę nad tegorocznym planem wydatków i dochodów miasta słupscy radni zaczęli 19 grudnia 2012 r., kontynuowali ją 28 grudnia, a zakończyli dopiero 22 stycznia 2013 r. Przez ten czas prezydent Słupska Maciej Kobyliński wprowadził do projektu budżetu cztery poprawki, które ograniczyły deficyt z 11,3 mln zł do 4,3 mln zł.

Wtorkowe głosowanie uchwały budżetowej poprzedziło rozpatrzenie aż 28 poprawek do budżetu, zgłoszonych przez radnych PiS i Klubu „Nowy Słupsk”. Poprawki te zostały w większości odrzucone.

Gdyby radnym nie udało się chwalić tegorocznego budżetu do końca stycznia, plan wydatków i dochodów miasta na mocy ustawy o finansach publicznych ustaliłaby Regionalna Izba Obrachunkowa.

W Radzie Miejskiej Słupska reprezentowane są cztery kluby: PO – 8 radnych, Słupska Lewica – 6, PiS – 4 i Nowy Słupsk – 4. 

sibi/ mok/ gma/