Zgodnie z projektami rozporządzeń będą one mogły poprosić o wydłużenie czasu na rozwiązanie zadań. Będą jednak musiały przedstawić  kopię aktualnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS potwierdzającego niepełnosprawność oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu czynności technicznych.

Źródło: Rzeczpospolita