Gmina Słupno dzięki zwiększeniu dofinansowania o przeszło 320 tys. zł. otrzyma całość wnioskowanej kwoty, tj. 1 mln zł na budowę ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz na przebudowę ulicy Królewskiej w Cekanowie. Gmina Repki, której projekt z listy rezerwowej został zakwalifikowany do dofinansowania, otrzyma niespełna 238 tys. zł na przebudowę ulic Parkowej i Osiedlowej w samej miejscowości. W tegorocznej edycji programu poziom dofinansowania udzielonego samorządom wynosi 30% kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 1 mln zł. Na realizację 30 inwestycji w naszym województwie, obejmujących ponad 87 km dróg, zostanie przeznaczonych ponad 19 mln zł. Łączna wartość realizowanych zadań przekroczy 72 mln zł.

Źródło: www.mazowieckie.pl