Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z projektami w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi przy ul. Traugutta 25, 11 piętro, pok. 1104, w godzinach 7.30 - 15. 30 oraz na stronie internetowej www.lodz.rdos.gov.pl.

Uwagi i wnioski do projektów planów ochrony można składać w formie pisemnej lub elektronicznej na podany wyżej adres pocztowy lub adres e-mail do 31 sierpnia 2012 r.

Źródło: www.gdos.gov.pl