Państwowa Komisja Wyborcza przypomniała, że wraz ze zniesieniem obowiązku meldunkowego potrzebne będą zmiany w przepisach kodeksu wyborczego. Przewodniczący Komisji sędzia Stefan Jaworski, który jej przewodniczy od 2010 roku wypowiedział się na temat tej nowelizacji.
W sytuacji, gdy nie będzie urzędowego wykazu mieszkańców danej gminy, konieczne jest wprowadzenie zasady, że wpisanie do rejestru wyborców następuje na wniosek zainteresowanego – twierdzi sędzia Jaworski.  Ale, aby możliwa byłą wymiana informacji między gminami o wpisaniu wyborcy do rejestru orz pozbawieniu prawa wybierania, konieczne jest utworzenie centralnego rejestru wyborców, który prowadzić będzie PKW.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna