Orange z kontraktem na operatora telekomunikacyjnego ZUS

Zamówienia publiczne

Spółka Orange Polska dostarczy usługi telefonii komórkowej a także Internetu bezprzewodowego dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wartość zamówienia opiewa na kwotę prawie 6 mln zł - donosi portal...

31.03.2015

Celnicy przejdą badanie psychofizjologiczne

BHP

Zakres, warunki i tryb przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego, mających na celu sprawdzenie przydatności funkcjonariusza celnego określa...

31.03.2015

ZUE zmodernizuje linię kolejową za 42,5 mln zł

Zamówienia publiczne

Spółka ZUE podpisała z PKP PLK umowę na rewitalizację linii kolejowej nr 137 na odcinku Katowice Chorzów Batory. Wartość umowy to 42,5 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

31.03.2015

Rząd zdąży zreformować umowy

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna Rada Ministrów ma dziś przyjąć projekt nowelizacji kodeksu pracy ograniczający kontrakty na czas określony. Nie będą one dłuższe niż trzy lata.

31.03.2015

Nowela ustawy o systemie oświaty już obowiązuje

Od 31 marca 2015 r. obowiązuje większość przepisów znowelizowanej ustawy o systemie oświaty. Dotyczą m.in. nadzoru pedagogicznego i wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia finansowane z...

31.03.2015

Ograniczenia klauzuli sumienia lekarzy - konstytucyjne

Ograniczenia klauzuli sumienia zawarte w ustawie o zawodzie lekarza są zgodne z konstytucją - uznała Prokuratura Generalna w opinii dla Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy zaskarżyła do TK przed...

31.03.2015

ZUS sprawdzi, jak szkoła wypłaca zasiłki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdza wykonywanie przez płatników składek zadań i obowiązków związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Stwierdzone nieprawidłowości zależą od zakresu kontroli -...

31.03.2015