Będzie dofinansowanie dla e-usług

Zamówienia publiczne

Szykuje się nowa pula unijnych dotacji na e-usługi. W latachw latach 2014 - 2020 do podziału ma być ok. 3 mld złotych.Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wskazało usługi, które mają być...

05.11.2013

W środę Sejm pochyli się nad reformą POZ

Nowe przepisy dopuszczają do udzielania świadczeń z tego zakresu lekarzy pediatrów i internistów. Ponadto projekt ustawy wprowadza także wybór świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie POZ,...

05.11.2013

PharmaExpert o popularnych preparatach OTC

Rynek leków zawierających paracetamol, ibuprofen oraz kwas acetylosalicylowy powoli, acz systematycznie podnosi swoją wartość. Według prognoz PharmaExpert ich sprzedaż osiągnie w 2013 roku 1,2 mld zł...

05.11.2013

Prywatne agencje zatrudnienia na ratunek trwale bezrobotnym

Samorząd terytorialny

Nowy system aktywizacji bezrobotnych opierać się ma na współpracy urzędów pracy z prywatnymi agencjami zatrudnienia. Projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy...

05.11.2013

NIA zaniepokojona malejącą liczbą aptek szpitalnych

Rosnąca liczba przekształceń aptek szpitalnych w szpitalne działy farmacji niepokoi środowisko farmaceutów. W ich ocenie działania zmierzające do stopniowego przekształcania obecnie funkcjonujących...

05.11.2013

RPO przeciwny limitowaniu leczenia raka

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosowała pismo do Ministra Zdrowia w sprawie limitowania świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych, problemów z rozliczaniem świadczeń ponadlimitowych oraz...

05.11.2013

Miejsce zbiórki do ewakuacji – jedno czy więcej?

BHP

Z jednego budynku można wyznaczyć, jeśli jest taka potrzeba, więcej niż jedno miejsce zbiórki do ewakuacji. Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie wskazują wymagań co do liczby miejsc...

05.11.2013

Radom obniża stawki za odbiór odpadów

Środowisko

Od lutego 2014 r. mieszkańcy Radomia zapłacą mniej za odbiór śmieci zdecydowali w poniedziałek radomscy radni. Na zmianach najbardziej skorzystają segregujący śmieci mieszkańcy budynków...

05.11.2013