Rozporządzenie określa wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniami:

- - z 12 marca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. poz. 359);

- z 13 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. poz. 1589);

- z 28 stycznia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. poz. 163).

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego