System ten jest jednym z narzędzi zarządzania ryzykiem. TRIAGE stosowany jest w medycynie ratunkowej w większości państw unijnych. W Skierniewicach przyjęto jego wersję „Manchester”, która polega na określeniu kolejności przyjmowania pacjentów według pięciu kolorów, przydzielanych w zależności od schorzeń/urazów pacjenta, z jakimi trafił do szpitala.

Kolor czerwony to pacjenci przyjmowani poza kolejnością z bezpośrednim zagrożeniem życia, gdzie ich stan zdrowia wymaga natychmiastowej stabilizacji czynności życiowych. Kolor pomarańczowy oznacza, że  pomoc jest bardzo pilna, a czas oczekiwania musi wynieść do 10 minut.  Kolor ten będzie przydzielany pacjentom z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia, z silnym bólem lub temperaturą. Kolor żółty oznacza, że pacjent potrzebuje pilnej pomocy. W tych przypadkach czas oczekiwania może wynieść do 60 minut. Kolor ten będzie przydzielany pacjentom, których stan wymaga rozszerzonej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania złożonej farmakoterapii. W przypadku koloru zielonego, oznaczającego pomoc odroczoną, czas oczekiwania może wynieść do 240 minut. Kolor ten będzie przydzielany pacjentom, których stan jest stabilny i wymaga jedynie podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Kolorem tym będą także oznaczani pacjenci zgłaszający się ze skierowaniami z datą wystawienia dokumentu od dwóch do sześciu dni. Kolor niebieski oznacza pacjenta wyczekującego, w tym przypadku czas oczekiwania określono do 360 minut. Kolor ten będzie przydzielany pacjentom, których stan jest stabilny, nie wymagający leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym ci zgłaszający się ze skierowaniami z datą powyżej siedmiu dni od wystawienia dokumentu.

- Szpitalny Oddział Ratunkowy to pierwsze miejsce kontaktu pacjenta ze szpitalem dlatego ważne, aby pomoc odbywała się sprawnie i była udzielana w pierwszej kolejności tym pacjentom, którzy jej najbardziej potrzebują. - informuje dr n. med. Jacek Sawicki, dyrektor skierniewickiego szpitala.

Po przybyciu na SOR pacjent będzie diagnozowany przez wykwalifikowany personel medyczny, następnie będzie mu przydzielony odpowiedni kolor, według którego będzie mógł oszacować czas oczekiwania w Izbie Przyjęć. W trakcie oczekiwania diagnozowanie będzie powtarzane w celu określenia, czy stan pacjenta nie uległ zmianie. O szacunkowym czasie oczekiwania i kryteriach kwalifikowania będzie informowała pacjentów odpowiednia tablica informacyjna wyeksponowana w Izbie Przyjęć oraz ulotki informacyjne.

Zadaniem systemu TRIAGE jest uporządkowanie kolejności przyjmowania pacjentów tak, aby ci, którzy nie wymagają przyjęcia do szpitala nie stwarzali zagrożenia utraty życia tych, których stan zdrowia wymaga natychmiastowej lub pilnej pomocy medycznej.

O występowaniu takich zagrożeń w większości szpitali w Polsce pisała Najwyższa Izba Kontroli.

Skierniewicki szpital to druga tego typu placówka w województwie łódzkim, po Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kopernika w Łodzi, która wprowadza system TRIAGE. W całym kraju system ten jest wprowadzany w coraz większej liczbie szpitali na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Dz.U.11.237.1420, z dnia 08 listopada 2011 r. wydany na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 roku (Dz. U. Z 2013 r. poz. 757 i 1245).