Podczas rozprawy dotyczącej odpłatności za drugi kierunek studiów sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozstrzygną, czy z konstytucją zgodne są wprowadzone w 2011 r. przepisy obligujące studentów do opłat za studiowanie na drugim kierunku. 

Mueller zwracał uwagę, że to, czy student będzie musiał zapłacić za drugi kierunek studiów, zależy w pewnym stopniu od regulaminów przyznawania stypendiów, a więc wewnętrznych przepisów uczelni. W tych przepisach są bowiem ustalane zasady przyznawania stypendiów rektorskich. A od tego, czy student spełni warunki przyznania mu stypendium rektorskiego zależy, czy zostanie zwolniony z opłat za drugi kierunek.

Zobacz: Studenci chcą jasnych umów z uczelnią>>>

Mueller zwracał uwagę, że taki regulamin przyznawania stypendiów może się zmieniać nawet kilka razy w ciągu roku. Przewodniczący PS RP zaznaczył, że regulamin może zakładać przyznawanie stypendiów rektorskich np. zaledwie 5 proc. studentów. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym mówi bowiem jedynie o tym, że stypendium rektora uzyskać może maksymalnie 10 proc. studentów. „Uczelnia sama podejmuje decyzję w tym zakresie” – mówił Mueller i zaznaczał, że wiąże się to z komplikacjami dla studentów.

Zobacz: Odpłatność za drugi kierunek studiów sprzeczna z konstytucją>>>

Piotr Mueller zaznaczał, że Parlament Studentów RP sygnalizował już wcześniej brak klarowności przepisów. PS RP dostał od studentów kilkaset pytań w sprawie odpłatności za studia. Dla studentów niejasna była m.in. data wejścia w życie przepisów. (PAP)

lt/ ula/ mow/