Największe firmy ujawnią dane dot. warunków pracy

Od 2017 roku na skutek implementacji unijnej dyrektywypolskie firmy zatrudniające powyżej 500 osóbbędą zobowiązane do raportowania tzw. danych pozafinansowych dotyczących. m.in. poszanowania praw...

15.05.2015

Budżet obywatelski: każde osiedle z oddzielnym budżetem?

Finanse samorządów

Prezydent Białegostoku chce, by w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok każde z 28 osiedli dysponowało oddzielną kwotą 500 tys. zł, bez puli pieniędzy na projekty ogólnomiejskie. To już trzeci...

15.05.2015

Możliwe będzie podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Decyzja Komisji Europejskiej o zdjęciu z Polski procedury nadmiernego deficytu to wyraz zaufania dla polityki obecnego rządu ocenia europosłanka PO Danuta Hübner. Potrzebne są jednak kolejne zalecane...

15.05.2015

Duże miasta otwierają się na problemy pieszych

Samorząd terytorialny

Polska to nie jest kraj dla pieszych. Co piąty pieszy z Unii ginie na naszych drogach informuje Metro.Najgorzej jest w dużych miastach. Pierwszym, które dostrzegło problem, był Wrocław. Od 20 lutego...

15.05.2015

Małe budynki coraz częściej są energooszczędne

Budownictwo

Właściciele małych budynków coraz częściej idą w ślady dużych deweloperów i inwestują w rozwiązania ekologiczne. Do wdrożenia ich na szerszą skalę potrzebny jest jednak bardziej rozwinięty system...

15.05.2015

Nośność ręcznego wózka paletowego a bhp

BHP

Pracownikowi zatrudnionemu przy ręcznych pracach transportowych, do których zalicza się korzystanie z ręcznego wózka paletowego, nie wolno zlecać wykonywania prac związanych z przewożeniem towarów o...

15.05.2015

Nowe kryteria w przetargu na 100 autobusów dla Warszawy

Samorząd terytorialny

Nie tylko cena i wyposażenie pojazdów, ale również stosowanie alternatywnych źródeł napędu i posiadanie własnej zajezdni zdecydują o wyborze dostawcy 100 nowych autobusów dla Warszawy. Pojazdy mają...

15.05.2015

Sejm: większość za kadencyjnością prezesów SN

5-letnie kadencje na stanowiskach prezesów izb Sądu Najwyższego i zapis, w myśl którego prezesem izby lub szefem wydziału w SN można być nie dłużej niż do ukończenia 72. roku życia, przewiduje...

15.05.2015