Podsumowanie konferencji dla przedstawicieli JST

W dniu 25 października 2012 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt systemowy "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym". W ramach spotkania Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej, przedstawiła wszystkim uczestnikom rządowe rozwiązania dotyczące dotowania edukacji przedszkolnej w 2013 roku.

"Myślę, że bardzo ważna jest możliwość łączenia w ramach jednego obwodu szkolnego przedszkoli w zespoły oraz łączenia tych zespołów przedszkolnych ze szkołą podstawową. Ponadto rząd planuje przekształcić oddziały przedszkolne przy szkołach w normalne przedszkola, połączone ze szkołą podstawową w zespół, co nie będzie wymagało żadnych czynności administracyjnych. To ułatwi stosowanie prawa, a także stworzy możliwość wykorzystania pustych sal na organizację edukacji przedszkolnej" - powiedziała minister.

Efektem rozwiązań resortu edukacji, przedstawionych w ramach konferencji ma być zmniejszenie opłat rodziców za przedszkola oraz rozwijanie edukacji przedszkolnej w Polsce.

Głównym zagadnieniem, które interesowało uczestników były kwestie związane ze sposobem rozliczania się gmin pomiędzy sobą w przypadku, gdy dziecko z jednej gminy uczęszcza do przedszkola w drugiej oraz jak przedstawiają się zmiany w liczeniu dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

To, co cieszy ministerstwo edukacji jest optymizm z jakim do proponowanych zmian podchodzą przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych.

"Konferencje dla przedstawicieli JST są organizowane w październiku, listopadzie i grudniu 2012 roku. Podsumowują one dorobek merytoryczny projektu w zakresie zmiany podejścia do zarządzania lokalną oświatą oraz zwiększenia motywacji do podnoszenia własnych kompetencji samorządów w tym zakresie".

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 26 października 2012 r.

Data publikacji: 26 października 2012 r.