"Deregulacja i proces stanowienia prawa - profesjonalizm, partycypacja, przejrzystość" - konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości

Urzędnicza i następcza ocena ekonomicznych skutków deregulacji, partycypacja społeczna w procesie stanowienia prawa, przejrzystość stanowienia prawa – to tylko niektóre tematy, o których dyskutowali uczestniczy zorganizowanej wczoraj w Warszawie przez Ministerstwo Sprawiedliwości konferencji „Deregulacja i proces stanowienia prawa – profesjonalizm, partycypacja, przejrzystość”.

Spotkanie otworzył Minister Sprawiedliwości – Jarosław Gowin.

Współorganizatorami konferencji byli Ministerstwo Gospodarki oraz Ambasada Brytyjska. Celem spotkania była wymiana polko-brytyjskich doświadczeń w zakresie doskonalenia procesów stanowienia prawa. Wielka Brytania od wielu lat pozostaje europejskim liderem we wdrażaniu strategii lepszego stanowienia prawa. Brytyjskie rozwiązania w zakresie struktury procesu legislacyjnego, systemu oceny skutków regulacji, upraszczania przepisów, redukcji obciążeń administracyjnych oraz zwiększania efektywności konsultacji i przejrzystości procesu legislacyjnego mogą stanowić cenne źródło inspiracji dla reformy procesu stanowienia w Polsce.

Gośćmi ze strony brytyjskiej byli eksperci z Ministerstwa ds. Biznesu, Innowacji i Umiejętności. Stronę polską reprezentowali wysocy rangą urzędnicy zaangażowani w reformę procesu stanowienia prawa, a także naukowcy, eksperci, przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

- Co roku w Polsce tworzy się tysiące nowych skomplikowanych, niespójnych i niestabilnych przepisów. Aby to zmienić nie wystarczy kazuistycznie usuwać zbędne regulacje. Do deregulacji potrzebna jest bowiem nie tylko wola polityczna, ale też przyjęcie nowych i skutecznych mechanizmów proceduralnych – mówił w trakcie konferencji minister Jarosław Gowin. - Reforma legislacji powinna być ukierunkowana na deregulację systemową, rozumianą jako ograniczenie liczby zadań publicznych, wycofanie się z regulowania licznych obszarów życia społecznego i oddanie ludziom w tym zakresie wolności decydowania o sobie - dodał.

Wśród zagadnień, nad którymi obecnie trwają prace w zakresie reformy rządowego procesu legislacyjnego i o których rozmawiano w trakcie konferencji są: 1) kwestia przejrzystości procesu legislacyjnego, począwszy od etapu pre-legislacyjnego, poprzedzającego powstanie założeń i projektów ustaw; 2) kwestia konsultacji społecznych i udziału interesariuszy w stanowieniu prawa; 3) problem rzetelności i metodologii oceny skutków regulacji zarówno przed wprowadzeniem nowych przepisów jak i po pewnym okresie ich funkcjonowania.

Opracowanie: Katarzyna Irytowska, RPE WKP

Źródło: www.ms.gov.pl, stan z dnia 12 października 2012 r.

Data publikacji: 12 października 2012 r.