Doradcy mogą opiniować projekt ustawy deregulacyjnej

Na stronie internetowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych w panelu mDoradca doradcy mogą opiniować projekt trzeciej ustawy deregulacyjnej.

Projekt tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada ułatwienie dostępu do 91 zawodów z branży finansowej, transportu i budownictwa, w tym zawodu doradcy podatkowego.

Zasadniczym założeniem opracowanego projektu nowelizacji ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213) jest zniesienie ograniczeń w podejmowaniu i wykonywaniu niektórych czynności doradztwa podatkowego oraz wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego.

Nowelizacja ma na celu umożliwienie zawodowego wykonywania większości czynności doradztwa podatkowego podmiotom innym niż dotychczas uprawnione tj. doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci, biegli rewidenci i podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dla doradców zastrzeżono wykonywanie czynności reprezentacji przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Jak poinformował Przewodniczący KRDP do końca października doradcy mogą przedstawić swoją opinię do przygotowanego projektu.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.kidp.pl, stan z dnia 12 października 2012 r.

Data publikacji: 12 października 2012 r.