Warszawski Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus będzie rozbudowany

Finansowanie zdrowia

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”. W latach 2022-26 na modernizację placówki budżet państwa przeznaczy 530 milionów złotych.

05.10.2021

ZUS: Pierwsze pieniądze są już na kontach czerwcowych emerytów

Domowe finanse Emerytury i renty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął wypłacać wyrównania emerytom czerwcowym. Na kontach osób, które na emeryturę przeszły w czerwcu 2021 roku pojawiają się dodatkowe środki. Na Dolnym Śląsku wyrównanie dostanie 1978 osób. Pierwsze wypłaty zostały zrobione 1 i 5 października. Kolejna transza już jutro – podał we wtorek ZUS.

05.10.2021

Księgowi pytają przedsiębiorców o oczekiwania

Ordynacja Rachunkowość

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zaprasza przedsiębiorców – głównych interesariuszy usług księgowych, do udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie. Odpowiedzi można wysyłać do końca października. Wyniki badania trafią do Ministerstwa Finansów.

05.10.2021

Łatwiejsze umawianie wizyt w urzędzie skarbowym

Ordynacja Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy

Ministerstwo Finansów upraszcza zasady umawiania wizyt w urzędach skarbowych. Najszybszym i najprostszym sposobem pozostaje rezerwacja internetowa. Pojawił się jednak nowy formularz i wyszukiwarka spraw. Teraz wystarczą tylko cztery kroki i spotkanie z urzędnikiem skarbówki zostanie umówione.

05.10.2021

Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe

W regulaminie określa się szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - jest to stawka osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Wynagrodzenie wypłaca się za faktycznie zrealizowane godziny, a osobom, które pełnią funkcje kierownicze, nie zawsze można takie godziny przydzielać.

05.10.2021

Sygnaliści: Zostało mało czasu na wdrożenie dyrektywy

Prawo pracy Prawo unijne

Osoby dokonujące zgłoszenia lub ujawnienia informacji bądź uzasadnionych podejrzeń naruszenia prawa, pracujące w sektorze prywatnym lub publicznym, które mają wiedzę na temat naruszenia w kontekście związanym z pracą, będą chronione. I to niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy. Rząd opublikował właśnie założenia do projektu, jednak na wdrożenie dyrektywy zostało niespełna 2,5 miesiąca.

05.10.2021

Czwarta fala pandemii ruszyła, a ograniczeń w teleporadach brak

Pacjent Opieka zdrowotna

Od 1 października miały obowiązywać standardy teleporad udzielanych przez specjalistów po to, by nie unikali pacjentów z powodu Covid-19. Rozporządzenie w tej sprawie nie zostało jednak wydane, a zatem nie ma żadnych reguł. Z drugiej strony to dobrze, bo te zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia uniemożliwiają korzystanie z nowych technologii. Z kolei regulacje ograniczające teleporady u lekarzy rodzinnych przestały wczoraj obowiązywać

05.10.2021

Zmiany w Karcie Nauczyciela – redukcja etatów sfinansuje podwyżkę

Kadry w oświacie

Nowelizacja Karty Nauczyciela, którą proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, raczej nie zachęci młodych ludzi do wyboru tej profesji. Nie zagwarantuje podwyżek, za to wydłuży godziny pracy, co w niektórych szkołach skończy się zwolnieniami. Na skutek projektowanych zmian w ustawie pracę może stracić nawet 40 tysięcy osób.

05.10.2021

Za przemoc nie tylko na bruk - będzie zakaz zbliżania się i kontaktu z pokrzywdzonymi

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Policjant już wkrótce będzie mógł nie tylko nakazać sprawcy przemocy domowej natychmiastowe opuszczenie mieszkania, ale także zakazać mu zbliżania się i kontaktowania z osobami, które krzywdził. Możliwe będzie też zakazanie mu, przykładowo, wchodzenia do szkoły czy miejsca pracy, w których przebywają. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ma wkrótce trafić do opiniowania.

05.10.2021

ETPC oceni, czy spotkania szefów TK to informacja publiczna

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO

Europejski Trybunał Praw Człowieka właśnie zakomunikował przyjęcie skargi Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska dotyczącej odmowy udostępnienia informacji dotyczącej spotkań prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał zadaje pytanie, czy taka ingerencja w wolność wypowiedzi była konieczna i jako wzór standardu wskazuje swoje orzeczenie dotyczące Węgier.

04.10.2021

Będzie ustawa o rekompensatach dla sektorów energochłonnych

Spółki Prawo gospodarcze

Resort rozwoju przygotował nowelizację ustawy o systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych. Firmom dojdą nowe obowiązki, a za ich niewypełnienie będzie groziła kara w wysokości do 5 proc. faktycznie uzyskanych rekompensat. Poziom rekompensat nie może przekroczyć 75 proc., choć przewidziano wyjątki. Wartość rekompensaty będzie wyliczana na podstawie rzeczywistego zużycia energii.

04.10.2021

Są założenia projektu ustawy o sygnalistach. Zgłoszenia będzie przyjmował RPO

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo gospodarcze Compliance

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiły się założenia projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Ma on wdrożyć unijną dyrektywę w tej sprawie. Mają one gwarantować bezpieczeństwo sygnalistom zgłaszającym nieprawidłowości zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Organem publicznym do przyjmowania zgłoszeń ma zostać rzecznik praw obywatelskich.

04.10.2021

RPO: Minister bezprawnie zawiesza sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości, ktory zarządził przerwę w czynnościach służbowych sędziów Adama Synakiewicza i Marty Pilśnik w związku z zastosowaniem przez nich wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących powoływania sędziów w Polsce, w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 stycznia 2009 r. zrobił to z naruszeniem przepisów

04.10.2021

Doktorat pomaga na rynku pracy

Zarządzanie oświatą

Zarobki osób ze stopniem doktora są wyższe niż absolwentów z tytułem magistra. Największą premię za doktorat można uzyskać w dziedzinie nauk społecznych. Dla rocznika 2019 w pierwszym roku po doktoracie wynosi ona aż 60 proc. średnich lokalnych zarobków (tj. 3 848,37 zł).

04.10.2021

W noweli Karty Nauczyciela częściowy powrót do godzin karcianych

Kadry w oświacie

Godzin karcianych na razie nie ma, choć Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje wprowadzenie ich nowej wersji. Dyrektor szkoły może natomiast zobowiązać nauczycieli do realizacji w ramach czasu pracy innych zadań - nie może jednak tego prawa nadużywać, zwłaszcza jeżeli chodzi o organizację zajęć psychologiczno pedagogicznych.

04.10.2021

1 proc. podatku - najwięcej darowizn dla dzieci i niepełnosprawnych

Domowe finanse PIT

W 2021 roku przekazania 1 procenta należnego podatku, wynikającego z rozliczenia za 2020 r., na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonało 15,3 milionów podatników. Najwięcej pieniędzy trafiło do fundacji „Zdążyć z pomocą” - niemal 195 milionów złotych. Ministerstwo Finansów w poniedziałek przedstawiło podsuwanie tegorocznej akcji 1 procenta.

04.10.2021

Prawnicy kancelarii CMS wspierali przejęcie firmy ubezpieczeniowej

Rynek

Kancelaria CMS doradzała Neuca S.A., spółce giełdowej działającej na polskim rynku hurtu farmaceutycznego, przy nabyciu większościowego pakietu akcji Pomerania Investment S.A., będącej jedynym akcjonariuszem Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie S.A. - polskiego zakładu ubezpieczeń specjalizującego się w ubezpieczeniach zdrowotnych.

04.10.2021

UOKiK ukarał firmę, która nie zostawiała klientom podpisanych umów

Prawo cywilne Rynek i konsument

Karę w wysokości 200 tys. zł ma zapłacić Spółka Enrex Energy. której przedstawicile nie zostawiali konsumentom podpisanych w ich domach umów na sprzedaż prądu lub gazu. Zdanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, taka praktyka utrudniała konsumentom dokładne zapoznanie się z warunkami kontraktu i ewentualne odstąpienie od niego.

04.10.2021

PKO BP proponuje frankowiczom ugody, ale to na razie wyjątek

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Brak uchwały Sądu Najwyższego w sprawach frankowych hamuje i tak nieduży zapał banków do proponowania ugód kredytobiorcom. Nie pomogą nawet kierowane do banków zachęty przewodniczącego KNF. Na drogę sądową wstąpiło mniej niż 10 proc. kredytobiorców posiadających kredyty walutowe. Prowadzenie spraw sądowych jest dla banków nadal tańsze niż zmiana warunków wszystkich umów kredytu.

04.10.2021

Praca w Konstytucji RP pod specjalną ochroną

Prawo pracy BHP

Konstytucja RP, jako ustawa zasadnicza, potocznie nazywana matką innych ustaw, poprzez zawarte w niej postanowienia jest podstawowym źródłem prawa. W art. 24 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. polski ustawodawca postanowił: Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.

04.10.2021