Bakterie zjadają metan i ratują kopalnie

BHP

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i kilkoma innymi podmiotami zakładają konsorcjum, które ma zająć się produkcją ektoiny informuje Dziennik Zachodni.

23.05.2014

Będzie trudniej o środki unijne dla szpitali

Unia Europejska zaostrza kryteria przyznawania pieniędzy na zakup sprzętu medycznego. W Ministerstwie Zdrowia powstanie specjalny komitet sterujący, który będzie wydawał zgodę na projekty...

23.05.2014

Rządowe wsparcie ziem zachodnich

Samorząd terytorialny

30 kwietnia Rada Ministrów zdecydowała, aby utworzyć ramy, które składają się na strategię dla Polski zachodniej. Podczas czwartkowej wizyty w Szczecinie szef rządu zapewnił, że regiony Polski...

23.05.2014

Specustawa o terminalu LNG już prawie gotowa

Senat zaproponował w czwartek kilka doprecyzowujących poprawek do noweli specustawy o terminalu LNG. Ustawa rozszerza listę inwestycji w infrastrukturę gazową budowanych z uproszczeniem procedur...

23.05.2014

Radom: inwestycje w szpitalu psychiatrycznym

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu otrzymał unijne wsparcie w wysokości 1 mln zł. Dzięki tym środkom zakupiono specjalistyczny sprzęt i...

23.05.2014

Branża górnicza chce specustawy węglowej

Pomimo trudnej sytuacji na rynku węgla chętnych do wydobywania tego surowca w naszym kraju nie brakuje. Ale inwestorzy apelują o uproszczenie procedur obowiązujących przy budowie kopalń węgla.

23.05.2014

Apel do premiera w sprawie współfinansowania leczenia

Zabranie pacjentowi prawa do składki z uwagi na wybór procedury medycznej wykraczającej poza kwotę refundowaną ze środków publicznych jest niezgodne z konstytucją RP, ponieważ żadna z wartości ustawy...

23.05.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski