Samorząd najważniejszym partnerem organizacji pozarządowych


W dniu 17 listopada br. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana: Rola organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem terytorialnym.

Konferencja dotyczy najczęściej definiowanych problemów we wzajemnych relacjach pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi. Dla organizacji pozarządowych najważniejszymi partnerami są właśnie samorządy, zwłaszcza gminy, na terenie której organizacja pozarządowa posiada swoją siedzibę.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają naukowców, samorządowców, działaczy organizacji pozarządowych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Organizatorzy
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP,
Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej,
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Rada programowa
prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król – przewodniczący – Dziekan WAiNS
Prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska – zastępca przewodniczącego
Janusz Sepioł – Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
prof. dr hab. Jerzy Regulski – prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
sędzia TK Jerzy Stępień – wiceprezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
dr Adam Anuszkiewicz – prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

Program konferencji
11:00 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
Stanisław Iwan, zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, J. M. Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król, dziekan WAiNS
prof. dr hab. Jerzy Regulski, prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Jerzy Stępień, wiceprezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
11:15 Waldemar Weihs, prezes zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych — Rola i miejsce organizacji pozarządowych w państwie
11:30 dr Aleksander Wolski, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach — Organizacje pozarządowe w procesie konsultacji społecznych
11:45 dr Iwona Kłóska, rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej — Organizacje pozarządowe jako rzecznicy potrzeb różnych kategorii społecznych
12:00 prof. dr hab. Helena Pietrzak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie — Odpowiedzialność i solidarność społeczności lokalnej i samorządowej
12:15 Przerwa
12:45 Agata Dąmbska, Forum Od-nowa — Zlecanie zadań i finansowanie trzeciego sektora przez samorządy
13:00 Witold Monkiewicz, dyrektor programowy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej — Kanon lokalnych konsultacji społecznych jako narzędzie do prowadzenia konsultacji społecznych w gminach
13:15 prof. dr hab. Elżbieta Weiss, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie — Organizacje pozarządowe w aspekcie ruchu obywatelskiego na przykładzie Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Walim
13:30 dr Tomasz Dąbrowski i mgr Daria Wójcik, Public Administration & Local Government Research Network — Formy i zakres współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi na przykładzie miasta Radom
13:45 Dyskusja
14:15 Zakończenie konferencji


Więcej informacji pod adresem http://www.ans.pw.edu.pl/konferencja/2014/rola.php

Patronem medialnym konferencji Rola organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem terytorialnym jest Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl