Konkurs składał się będzie z dwóch etapów, których szczegóły przedstawiono poniżej:

I etap eliminacyjny, który odbędzie się 9 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w sali Delta w CIN, polegał będzie na rozwiązaniu testu 30 pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi wariantami odpowiedzi [a.), b.), c.)], z zakresu zagadnień egzaminacyjnych z podręcznika do przedmiotu doktryny polityczno-prawne.
 
II etap finałowy, do którego awansuje sześć osób z najlepszym wynikiem z etapu I, odbędzie się w terminie wskazanym przez organizatora (najwcześniej w styczniu 2015 r.) i polegał będzie na wygłoszeniu przez jego uczestników komentarza do zestawu trzech wylosowanych tekstów źródłowych, z których to każdy będzie dotyczył innej doktryny. Zakres wiedzy wymaganej od osób przystępujących do etapu II poszerzony zostanie dodatkowo o lektury dodatkowe, które wskaże organizator. Wystąpienia uczestników w etapie II oceni Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Marii Zmierczak.
 
 
Na osoby zakwalifikowane do II etapu czekają ciekawe nagrody rzeczowe, a najlepsza trójka zostanie ponadto nagrodzona zwolnieniem z egzaminu z doktryn polityczno-prawnych (dotyczy studentów UAM w Poznaniu)!
 
Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dn. 7.12.2014 r. na adres: konkursy@poznan.elsa.org.pl
 
Szczegółowy Regulamin konkursu: http://bit.ly/1FdQpKB
 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Koordynatorem Konkursu, Grzegorzem Czajkowskim, pod adresem: dci@poznan.elsa.org.pl
Kinga Mierzyńska