Konkurs organizują Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
"{rzedmiotem konkursu jest zaprezentowanie przez szkołę dobrych praktyk w zakresie współpracy z wybranym pracodawcą. Jako „dobrą praktykę” należy rozumieć przedsięwzięcia, które zostały wdrożone do działalności szkoły, stanowiące praktyczne rozwiązania konkretnych problemów i przynoszące określone, pozytywne rezultaty." - czytamy w regulaminie.

Sławecki: współpraca z pracodawcami i system doradztwa przyszłością szkolnictwa zawodowego>>